Den Spiegel Jaargang 22, nummer 4, oktober 2004 Den Spiegel is het tijdschrift van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen houd ijheid, waard om te vieren Aafke Verdonk-Rodenhuis uitse 'geheime wapens' aan de fcheldemond Cor Heijkoop het Havendorp, over onvergetelijk v onen in een naoorlogse woningwijk Jan Hintzen Het Militair Gezag in Vlissingen na de bevrijding van de stad Jan Weug I et herstel van Walcheren in 1945 Drs. Wilbert Weber eïnspireerd door het Zeeuwse Licht ededelingen 18 22 24 25 Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging bedraagt voor nieuwe leden mini maal 20,00 per kalenderjaar. Ook kan een hoger bedrag naar keuze worden betaald. Elk bedrag boven de minimumcontributie komt geheel ten goede aan het aankoop- en restauratiefonds. Overmaking van de contributie kan ge schieden op Postbank nr. 330198 of RABO- bankrekening nr. 34.93.48.502 t.n.v. Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen. Website www.vriendenmuzeeum.nl Redactie en redactieadres J. Hintzen, eindredacteur N.Ph.E. van den Elzen-Velleman J.-M. Hangoor E.J.M. Sauer-van Hees A.C. Tramper A.H. Verdonk-Rodenhuis Breewaterstraat 8b, 4381 JX Vlissingen ISSM: 0921-982X Sluitingsdatum kopij 1 november 2004. Kopij die na sluitings datum wordt ingeleverd, wordt niet meer geplaatst of wordt in de volgende Den Spiegel gepubliceerd. Ingezonden stukken De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen. Vormgeving druk De Vey Mestdagh, Vlissingen Opgave nieuwe leden M. Heeger-Klarenbeek, Gerbrandystraat 9, 4384 NB Vlissingen, tel. 0118-475959 Bestuur E.M.W. van der Doef-Heijstek, voorzitter M. Heeger-Klarenbeek, secretaris M.M.J.M. van den Elzen, penningmeester C.J. Francoijs, bestuurslid J.-M. Hangoor, bestuurslid M.H. Punt, bestuurslid A. Meerman, adviseur W.I.M. Weber, adviseur J.W. Weug, adviseur Voorpagina De le Gaffelstraat, de 'Kaluerslraal' van hel Hauendorp, met op de voorgrond op nummer 596 de melkhandel uan Heijdens. Bij de melkkar Charles Heijdens met urouut Marie Heijdens-Willemse, (opname 1958 uit het familiearchief uan M. Heijdens-Willemse Zonder schriftelijke toestemming uan de redactie mag niets uit deze uitgave worden overgenomen. Oktober 2004 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 3