De leeuwtjes van de Boere-Triton. (foto: Jurriën Tjon-a-koy) een herinnering aan de parochiekerk. Een landbouwer uit de buurt redde twee stenen leeuwtjes, die aan de entree van het ge bouw waren geposteerd, van de sloop. Ze kwamen terecht op de Boere-Triton. Was Abraham Bommeljé de landbouwer die zich over de leeuwtjes ontfermde? Het is goed mogelijk dat hij, of anders één van zijn kin deren, de ornamenten op het erf zette. (aanvulling) TRITON, de buitenplaats waar de Boere-Triton naar werd genoemd werd aangelegd, kreeg het omliggende gebied te maken met een herindeling. De boerderij werd nu bereikbaar via een weg getje aan de noordzijde. Een groot deel van de baen werd toen ontmanteld; een klein deel is bewaard gebleven en nog te her kennen aan de bomenrijen. Naast de boe renwoning staat de enorme boerenschuur. Tussen huis en schuur vinden we nog een oud, maar nog steeds in gebruik zijnd var kenshuisje. Aan de achterzijde van de boerenwoning staan twee bijzondere leeuwtjes. Ze maken een wat vervallen indruk, maar dat doet juist authentiek aan. Aanvankelijk stonden ze aan de voorzijde van het woonhuis. De leeuwtjes zijn van arduinsteen, een har de blauwgrijze kalksteen. Ze dragen beide tussen hun poten het wapenschild van de voormalige gemeente West-Souburg. Helaas stemmen de kleuren op het schild niet overeen met de werkelijkheid. Het wa pen bestaat namelijk uit de afbeelding van een rode burcht op een goudkleurige ach tergrond. Tot aan 1835 waren West-Souburg en Oost-Souburg afzonderlijke gemeenten. Beide besloten daarna dat samenwerking in de toekomst tot betere perspectieven zou leiden. Twee jaar daarvoor werd de kerkruïne, die er sinds de Tachtigjarige Oorlog over was van het godshuis, van West-Souburg afge broken. Daarna vormde alleen het kerkhof Plattegrond van de buitenplaatsen Der Boede, Anderwijk en Triton, 1771. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) lm iJüJtDE. 3 jgi; ijSt- Unie. ï.il^riKtt AH* Buitenplaats Triton was tussen circa 1717 en 1855 gelegen op het grondgebied van Koudekerke, direct langs de grens met (West-)Souburg. In de huidige situatie kun nen we stellen dat Triton het gebied om vatte van fruitteler Serier aan de Jacoba van Beierenweg 2 tot aan Villa Albertine, in de bocht die naar de Vlissingse wijk Paauwenburg leidt. Bij Triton hoorde boer derij 'Serier'. 18 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2018 | | pagina 20