DE SPUIJE Mededelingenblad van de Heemkundige Kring De Bevelanden gericht 1975 NR 1 NOVEMBER 1978 SEKRETARIAATWIJNGAARDSTRAAT 3a, kk6'\ DA GOES TEN GELEIDE Met het verschijnen van dit eerste nummer van ons Mededelin genblad gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Deze periodiek, die voorlopig eenmaal per jaar zal gaan verschijnen, is bedoeld als communicatiemiddel tussen bestuur en leden van onze vereniging. Behalve voor artikelen over het verleden van de Bevelanden is dit blad vooral bedoeld voor mededelingen van het bestuur en de werkgroepen. Maar ook de leden kunnen hierin hun vragen kwijt. Houdt u zich met een bepaald onderwerp bezig of bent u op zoek naar bijvoorbeeld foto's dan kunt u uw vragen kwijt in dit blad, voor zover die vragen passen binnen het werkge bied van onze vereniging. Andere suggesties voor de inhoud zijn welkom. Dit blad kreeg de naam: De Spuije, het wil een spui zijn van de aktiviteiten op heemkundig terrein op de Bevelanden. Op de omslag ziet u de Goese spui, de watermolen aan de Kleine Kade. Zorgt u er met ons voor dat de spuikom vol kan stromen opdat we regelmatig de spui kunnen openen en de molen kan draaien? Goes, november 1978. het bestuur van de Wijngaardstraat 3a. Heemkundige Kring De Bevelanden. 1

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1978 | | pagina 1