8 Vaak wijst hij daarbij op details, waaraan men bij een bezoek aan de kerken maar al te vaak voorbij loopt. Noodgedwongen moest de heer Abelmann zich beperken tot de Voorreformatorische periode. Zoals u op het aktiviteitenprogramma kunt lezen heeft het bestuur een avond gereserveerd waarop u deze tentoonstelling kunt gaan zien. Noteert u de datum in uw agenda. De toegangsprijs is voor rekening van de vereniging. Er komt een rijk geïllustreerde catalogus bij deze tentoonstelling, die voor het geringe bedrag van f 2,50 kan worden gekocht. Deze catalogus is niet alleen leidraad bij de tentoonstelling, maar ook een welkome hulp bij een bezoek aan de kerken zelf. De brochure kunt u afhalen bij het museum tegen kontante betaling van f 2,50. Schriftelijk bestellen is alleen mogelijk door storting van f 4,- f 2,50 vermeerderd met verzend- en administratiekosten) op gironummer 938070 ten name van L.J. Abelmann, Mecklenburglaan 36 te Goes, onder vermelding van "brochure kerken". Oud schrift voor beginners De stichting Zeeuwse Volksuniversiteit organiseert dit najaar opnieuw een kursus oud schrift voor beginners, in samenwerking met de Heemkundige Kring De Bevelanden. Deze kursus wordt gegeven in het gebouw van de Gemeentelijke Archiefdienst, Wijngaardstraat 3a te Goes. De kursus begint op dinsdag 27 september, en de lessen duren van 19.00 - 21.00 uur. De kursus omvat 15 dinsdagavonden. Leerboeken hoeven niet aangeschaft te worden; door de docent worden fotokopieën ter beschikking gesteld waarvoor een kleine vergoeding verschuldigd is. Het kursusgeld bedraagt voor leden van de Zeeuwse Volksuniversiteit, de Heemkundige Kring en het Zeeuws Genootschap der Weten schappen f 100,-; niet-leden betalen f 120,-. De handschriften die in deze lessen aan de orde komen, zijn uit de vroege 18de, gehele 17de en late 16de eeuw. Met name voor genealogie en regionaal-historisch onderzoek zijn de lessen van belang. De teksten zijn geselekteerd uit Zeeuwse archieven, waarbij gelet is op hun historische betekenis. Boekaankondiging "Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de middeleeuwen" doordr C. Dekker is herdrukt. Dat willen wij hier even vermelden. Het betekent dat degenen, die de lang uitverkochte editie van 1971 niet bezitten, de tocht langs boekantiquariaten bespaard blijft, bij een poging alsnog een exemplaar te bemachtigen. Dat was meestal een vergeefse onderneming. De herdruk verscheen bij Drukkerij

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1983 | | pagina 10