9 Van Velzen b.v. te Krabbendijke eind 1982, en is in alle opzichten gelijkwaardig aan de oorspronkelijke uitgave - zowel dus wat betreft uiterlijk als kwaliteit van papier en (stevige) band. De uitgever verdient een kompliment; bezitters ook van deze tweede editie, kan men gelukwensen. Kort kan hier ook de aankondiging zijn van "Kruiningen, heerlijkheid en gemeente" door jhr dr G.F. Sandberg, nu deze Spuije het verslag bevat van een lezing waarin de auteur zijn gehoor bij de voorbereiding van zijn werk "een blik in de keuken" gunde. Men zal evenwel deze op verzoek van de gemeente Reimerswaal geschreven) monografie ter hand moeten nemen om volop van deskundige en veelzijdige informatie te kunnen genieten. Deze begint omstreeks 1100 en stroomt door tot op onze tijd, recente ontwikkelingen zijn inbegrepen. Een heldere opzet dient de overzichtelijkheid, die gebruik maakt van de volgende indeling: De heerlijkheid Kruiningen (grondgebied; beheerders; rechten door de ambachtsheer uitgeoefend); De Kerk (voor de Reformatie; na de Reformatie); De overheid (dorpszaken 16e tot 18e eeuw; gemeentezaken 19e en 20e eeuw); Ekonomisch leven (landbouw en veeteelt; ambachten, beroepen; industrie en handel; verkeer en vervoer); Verenigingsleven. Tekeningen ondersteunen de tekst, vele- en aardige - foto's maken het werk ook als kijkboek aantrekkelijk. Literatuuropgave en registers ontbreken niet. De uitgever: de gemeente Reimerswaal, zorgde voor een stevige band. Lokale Zuidbevelandse historie is een degelijke - en zeer leesbare - studie rijker. Het Waterschap in "Rijsele" Van de heer A.W. Duvekot te Borssele ontvingen wij een korte notitie betreffende het huis "Rijsele", waarbij wij een kleine aanvulling gaven. (Red.) Tot aan de huidige verbouwing diende het pand Grote Markt 1 te Goes tot ontvang erskantoor voor het Waterschap Noord- en Zuid-Beveland, alwaar de ontvanger gereed zat om van elkeen het geschot - of de waterpenningen, zoals soms nog wel wordt gezegd - te innen, zo men in kontanten wilde betalen.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1983 | | pagina 11