11 Van 1501 af was Goes medefinancier van de Brede Watering. Een tijdelijke kontri- butie, vanaf dat jaar opgelegd voor een dijkval bij Schore, werd ook door Goes mee betaald. Deze kontributie werd een permanente. Goes wilde wel afschriften van de rekeningen hebben, vandaar dat deze zich in het stadsarchief bevinden. Het toenemend belang van de stad in de Brede Watering wordt nog duidelijker weerspiegeld in een charter van Karei V aan de stad in 1515 gegeven. Hierin bepaalde de vorst, dat de onderdijkgraaf van de Brede Watering of diens plaats vervanger voortaan verplicht was zich in Goes te vestigen om aldaar recht te spreken en de vierschaar te spannen. Hiermede werd een situatie die 50 a 60 jaar daarvoor ook bestaan had nieuw leven ingeblazen. Bronnen: Waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Archief Brede Watering Bewesten Yerseke, rekening 1573, fol. 18v, 1576, fol. 14v, 1577, fol 26r en 31v. Archief Stad Goes, inv.nr. 2041 en 2248. C.Dekker, Zuid-Beveland, blz. 611Assen, 1971 Lezing Dr. C. Dekker Zoals u op het activiteitenprogramma kunt lezen, houdt dr. C. Dekker, rijks archivaris van Utrecht, schrijver van het boekwerk 'Zuid-Beveland' op vrijdag 21 oktober 1983 een lezing in het gebouw van het museum voor Zuid- en Noord- Beveland over de middeleeuwse geschiedenis van de Bevelanden. Aan de lezing is een vragenuurtje verbonden, waarbij aan de heer Dekker vragen gesteld kunnen worden over de inhoud van de lezing en over de geschiedenis van Zeeland. De spreker wil hiermede een levendige diskussie bewerkstelligen, waarbij heet van de naald van gedachten kan worden gewisseld. Goes aan de spoorlijn De ingebruikneming van het nieuwe Goese station, eind vorig jaar, is een goede gelegenheid na te gaan wat het vorige voor de stad betekend heeft. Dat was heel wat: de opening ervan op 1 juli 1868 maakte een eind aan een relatief sterk isolement. Goes was niet langer aangewezen op waterwegen, Zuid-Beveland had opgehouden een eiland te zijn. In 1857 vertelt van Rentergem in zijn memoires - duurde de tocht Goes - Rotterdam per stoomschip 'Stad Goes' zeven uur 1 wanneer hij het jaar daarop een school in Luik gaat bezoeken, brengt men hem met een rijtuig naar Yersekedam, per hoogaars vaart hij vervolgens naar de raderstoom boot 'De Telegraaf' die een dienst Rotterdam - Antwerpen onderhoudt.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1983 | | pagina 13