13 Zoals in de meeste plaatsen lag het Goese station iets buiten de stad. Een generatie die zijn plantlust nog niet in benzinedampen kon smoren en die dan ook de naaste omgeving graag groen en aangenaam hield, had voor de verbinding een fraaie oplos sing: een laan werd aangelegd; deze raakte de stad op de plaats tussen de reeds afgebroken Ganze- en Koepoort waar de wal enigszins puntig vooruitsprong; daar ontstond een entree. Op de foto kan men zien hoe deze laan er omstreeks 1905 uitzag. Een (klein) aantal bomen bleef zelfs tot op heden gespaard. De Staatsspoorwegen hebben bij de bouw van de stations in de vorige eeuw enig systeem aangebracht en een vijftal standaardtypes ontworpen, verschillend in grootte. Voor een keuze was het inwoneraantal bepalend. Goes behoorde tot de vierde klasse, een type dat nog aparte wachtkamers bezat, enerzijds voor eerste- en tweede klaspubliek, anderzijds voor derde klaspassagiers; daartussen lag de hal met plaatskaartenkantoor en een opgang naar de bovenwoning van de stationschef. Van de vijfde klasse is het - nog steeds bestaande - station in Kapelle een mooi voorbeeld. Dit type beschikte slechts over één wachtruimte 3

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1983 | | pagina 15