18 brengst medegedaan en de afkoopsom van den tiendhoek werd verdeeld over meer hectaren dus werd de afkoopprijs per hectare laag. Ter plaatse bekenden wisten dit of konden dit berekenen. Nog gunstiger was het wanneer men voornemens was een belangrijke hoeveelheid weiland te scheuren, bosch of boomgaard te rooien. Eer men dat deed was men in eigen belang verplicht eerst den tiendhoek af te koopen, de te scheuren of te rooien perceelen kwamen dan gratis tiendvrij. Het is belangrijk dat wij deze berekeningen voor ons zelf en ook wel in het belang van anderen maakten. Wij, dat is mrjn vader en ik, hebben dan ook verschillende hoeken in Wemeldinge en Kapelle afgekocht. En ook mijn schoonvader heeft eenige tiendhoeken afgekocht. In verband met een onderzoek naar en een inventarisatie van schilderijen en tekeningen van de Goese tekenmeester Gerhard Braam, geb. 11 juni 1805 en overleden op 18 juni 1890 verzoeken wij u vriendelijk zich in verbinding te willen stellen met de gemeentelijke archiefdienst van Goes, Wijngaardstraat 3a 4461 DA Goes, indien u op de hoogte bent van de verblijfplaats van zijn werk of wanneer u in het bezit bent van originele schilderijen en tekeningen.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1983 | | pagina 20