20 Heemkundige Kring De Bevelanden Bestuur voorzitter vicevoorzitter sekretaris penningmeester ir. H.B. Goettsch 's Gravenpolderseweg 51 4462 RA Goes L.J. Abelmann Mecklenburglaan 36 4461 TH Goes P.S.G. Raas Laustraat 36 4453 AX 's Heerenhoek G.J. Lepoeter Noordweg 23 4421 PJ Kapelle Leden A.J. Barth Calsstraat 58 4463 XA Goes belast met de organisatie van aktiviteiten) H. Janssen Zuidlangeweg 10 4486 PM Colijnsplaat B. Oele Vroonlandseweg 3b 4421 GJ Kapelle I. Ovaa L. de Colignylaan 7 4461 SK Goes mevr. C. Zuidweg - van Dorst Bouwen Ewoutstraat 22 4381 PR Vlissingen Korrespondentie te richten aan het sekretariaatsadres. Bestellingen voor boeken en andere publikaties van de vereniging richten aan Wijngaardstraat 3a, 4461 DA Goes. Artikelen voor het mededelingenorgaan De Spuije en voor de jaarboeken kunt u zenden aan de sekretaris van de redaktiekommissie, p/a Wijngaardstraat 3a te Goes. Gironummer 34 11 889 ten name van de penningmeester. Bankrelatie Ned. Crediet Bank nv Goes, rek.nr. 23.86.01.463

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1983 | | pagina 22