4 De groep archiefwerkers is momenteel zo'n 10 personen groot. De groep veldwerkers telt zo'n 20 personen. Hierin treedt echter nogal wat verloop op, zodat het aantal medewerkers varieert. Bovenstaande cijfers tonen aan dat zowel aan archief- als aan veldwerk nog veel gedaan moet worden van vrijwel alle plaatsen. Ook nu weer besluiten wij dit overzicht met een oproep aan geïnteresseerden voor het veldnamenwerk: in de maanden oktober - maart kan elke donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentearchief van Goes archiefonderzoek gedaan worden; dit is overdag op werkdagen uiteraard eveneens mogelijk. Verder kan vooral in de wintermaanden aan het veldwerk meegeholpen worden. Hiervoor bezoekt men met ter beschikking gestelde kaarten landbouwers, oud landbouwers en boerenarbeiders. Op lijsten worden de veldnamen aangetekend en zo mogelijk op de kaarten vermeld. Belangstellenden kunnen zich wenden tot de sekretaris van de werkgroep, F.H. de Klerk, gemeentearchief Goes, of tot de voorzitter, A.J. Witte, de Komme 3 te Kapelle. Werkgroep kleine monumenten Het verslagjaar van de werkgroep loopt van 1 juni t/m 31 mei. Over de periode t/m mei 1982 is het verslag opgenomen in de Spuije van oktober 1982. Excursie De jaarlijkse excursie vond dit jaar plaats op zaterdag 9 oktober. Doel van de reis was Aardenburg, waar de middeleeuwse Sint Baafskerk en het museum met de kruidentuin werden bezocht. Ook werd een rondwandeling door het oude stadje gemaakt. Alles vond plaats onder de enthousiaste en deskundige leiding van ons bestuurslid de heer B. Oele. De rondleiding in de kerk geschiedde door de koster, de heer Quist. Na afloop van de excursie werd in gezellige sfeer van een gezamenlijke mosselmaaltijd genoten. Lezingen In het verslagjaar werden 3 lezingen gehouden. Drs. J.A.J. Vervloet hield op 26 februari een lezing over het onderwerp vliedbergen en ir. W.G. Beeftink op 26 maart over plantengroei vóór en na de Deltawerken. Van beide lezingen is een verslag opgenomen in de Spuije nr. 8. Na afloop van de jaarvergadering op 26 november hield jhr dr G.F. Sandberg een lezing over de geschiedenis van Kruiningen. De heer Sandberg is de auteur van het boek "Kruiningen, heerlijkheid en gemeente", dat op dezelfde dag te Kruiningen werd gepresenteerd. Aan de hand van zijn ervaringen bij de studie voor zijn boek, gaf de heer Sandberg een beeld van de talrijke facetten die aan een dergelijk onderzoek zijn verbonden en van de feiten en gegevens die daarbij aan het lichtkomen. Eveneens op de jaarvergadering werd door de heer J. de Ruiter van de werkgroep kleine monumenten een korte inleiding gehouden over het begrip kleine monumenten en over het werk van de werkgroep. Daarna werd samen met de heer H.J.R. Weinreich aan de hand van een diaserie met toelichting een boeiend beeld gegeven van een

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1983 | | pagina 6