5 aantal groepen kleine monumenten, waardoor op uitstekende wijze het onderwerp werd belicht. Publikaties Het verenigingsblad De Spuije verscheen in 1982 twee keer: nr. 7 in maart en nr. 8 in oktober. Van het Historisch Jaarboek verscheen de achtste uitgave, waarin in een vijftal artikelen weer een aantal facetten van de Bevelandse geschiedenis is belicht. Voor het eerst zullen nu van alle artikelen overdrukken worden gemaakt die te zijner tijd zullen worden verkocht. Door het bestuur werd in principe besloten tot uitgave van het manuscript van pastoor Claus. Deze was in de 18e eeuw pastoor van Goes en heeft de geschiedenis van de Rooms Katholieke gemeenschap van Zuid- Beveland vanaf de Reformatie te boek gesteld. De voorgenomen uitgave van een studie over het stadhuis van Goes kon uit financiële overwegingen nog niet worden gerealiseerd. Andere aktiviteiten In de maanden maart en april werd onder de leden een aktie gehouden waarbij de nog voorradige exemplaren van de jaarboeken 1976, 1977,1978 en 1979, benevens het boek over het Kapittel van Kapelle en de herdruk van de kaart van Goes tegen gereduceerde prijs verkrijgbaar werden gesteld. In totaal werden 265 ex. verkocht. Voorts werd in november te Kapelle een afzonderlijke verkoopaktie gehouden voor het boek over het Kapittel aldaar. Ook deze aktie was een succes. De vereniging nam wederom deel aan de jaarlijkse schapenscheerdersdag te Nisse* op 19 juni. In de kerk werd een expositie ingericht door de werkgroep kleine monumenten, die blijkens reakties van het publiek, zeer in de smaak viel. Ondanks het erbarmelijk slechte weer, werd toch nog een redelijk verkoopresultaat bereikt en konden enkele nieuwe leden worden genoteerd. Aan de gemeente Kapelle werden enkele adviezen verstrekt betreffende de naam geving van straten. Met die adviezen werd rekening gehouden. Het bestuur. Vergadering Heemkundige Kring De Bevelanden op 26 november 1982 Op vrijdag 26 november 1982 vond in het museum voor Zuid en Noord-Beveland te Goes de traditionele najaarsvergadering van de Heemkundige Kring plaats. Na het zakelijke gedeelte, dat voornamelijk de financiële toestand van de vereniging betrof, toonde de werkgroep kleine monumenten aan de aanwezigen een selektie dia's uit haar groeiende kollektie. Hiermee was ieder weer op de hoogte van de werkzaamheden van deze werkgroep. Na de pauze gunde de voorzitter het woord aan jhr dr G.F. Sandberg, chartermeester verbonden aan het Rijksarchief te Middelburg, die zijn gehoor vergastte op een lezing getiteld: Kruiningen, heerlijkheid en gemeente. Nog maar enkele uren voordien had in het gemeentehuis van Reimerswaal de officiële presentatie van jhr. Sandbergs gelijknamige boek plaats-

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1983 | | pagina 7