6 gevonden. Het bestuur van de Heemkundige Kring toonde andermaal haar slag vaardigheid door Sandberg op dezelfde dag voor een lezing te strikken. De auteur was danig vereerd met het verzoek van de Kring. Bij het verschijnen van zijn boek betreffende de overzetveren in Zeeland in 1970 had hem een dergelijke vraag niet bereikt; omdat de Heemkundige Kring toen nog niet bestond was hij bereid dit door de vingers te zien. Aansluitend hierop maakte Jhr. Sandberg de zaal duidelijk waarom het gemeentebestuur van Reimerswaal hem benaderde voor het schrijven van een historische studie over Kruiningen. Men wist achter het kanaal welk vlees men met jhr. Sandberg in de kuip had, namelijk een archivaris die zich strikt aan de schriftelijke bronnen zou houden, en die zich niet zou laten verleiden tot duimenzuigerij. Wat stond hem daarna te doen Jhr. Sandberg bood zijn luister aars een blik in de keuken van zijn werkzaamheden, waar hij begon met algemene naslagwerken te bestuderen, en met het kontroleren van bronvermeldingen op hun betrouwbaarheid. Hij nam zijn aandachtig gehoor mee op zijn expedities langs binnen- en buitenlandse archieven. Met name aan een partikulier archief in Gaasbeek bij Brussel dacht hij met plezier terug. Nu achtte de spreker de tijd gekomen om enkele bijzonderheden uit de geschiedenis van Kruiningen aan de aanwezigen mee te delen. Zo kwamen de verschillende heren van Kruiningen ter sprake, alsmede een stevig geschil tussen ondergeschikten van de abt van Ter Doest en Kruiningers, en bovendien de inpoldering van de Hinkele. Na deze boeiende monoloog van jhr. Sandberg, ontstond een interessante diskussie over de herkomst van de straatnaam Slagveldstraat te Kruiningen. Is deze naam te herleiden tot een in de middeleeuwen geleverde veldslag, of betreft het hier een herinnering aan een in vorige eeuwen buiten het dorp gelegen "slachtveld", waar men vee slachtte In een toelichting op deze vraag maakte de heer Frangoys duidelijk dat hierover in de bronnen zeer weinig te achterhalen valt, reden waarom jhr. Sandberg het uit zijn boek gelaten had. Ook de herkomst van de plaatsnaam Kruiningen werd door de heer Francoys uit de doeken gedaan. Hij meende de plaatsnaam Kruiningen te kunnen verklaren uit de samenvoeging van kruin (hoogte) en inge (water): hoogte aan het water. De in grote getale opgekomen leden van de Heemkundige Kring bedankten jhr. Sandberg voor zijn interessant betoog met een applaus. De voorzitter bedankte de spreker door hem een exemplaar van het nieuwe jaarboek aan te bieden. Opsporing verzocht In de vorige aflevering van de Spuije trof u op bladzijde 3 een foto aan van een Hofstede op Zuid-Beveland, met aan u het verzoek deze te willen lokaliseren. De heer Lepoeter deelde ons mede, dat het hier gaat om de wagenmakerij van de familie Baas in de Weststraat te Kapelle, vanaf het kerkplein gerekend aan de rechterzijde, vlak naast het huidige gemeentehuis. Het meisje bij het hek op de foto is één van de dochters van de wagenmaker Baas. De foto zal van rond 1910 zijn.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1983 | | pagina 8