7 Omtrent de andere foto tasten wij nog steeds in het duister. Mevrouw C. Snoodijk - Bolle te Goes is in het bezit van de hieronder afgedrukte foto van een spoorwegovergang. De foto is van 1931. Wie van de leden kan ons mededelen om welke spoorwegovergang het hier gaat Reakties aan het sekretariaatsadres. Zomertentoonstelling Museum voor Zuid- en Noord-Beveland 1983 In de periode mei - september loopt in het museum voor Zuid- en Noord-Beveland aan de Singelstraat te Goes de tentoonstelling: De Middeleeuwse Dorpskerken op Zuid-Beveland. Via overzichtelijke fotopanelen geeft de samensteller van de tentoonstelling, direkteur L.J. Abelmann, een beeld van alle thans nog bestaande middeleeuwse dorpskerken. Op boeiende wijze doet hij voor u via tekst en foto's de bouwkundige geschiedenis in- en uitwendig uit de doeken.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1983 | | pagina 9