8 LEZING VAN HET SCHEIDEND BESTUURSLID DE HEER B. OELE. Na afloop van de jaarvergadering van de Kring hield de heer B. Oele uit Kapelle een lezing voor de leden betreffende zijn geboortedorp. Deze lezing vond plaats op 15 november 1985, en werd gehouden in De Vroone te Kapelle. Als er één ding duidelijk geworden is na deze lezing, dan is het dit wel: de heer Oele is "ontiegelijk" aan zijn dorp verknocht. Aan de hand van boeiende dia's leidde de heer Oele zijn aandachtig gehoor rond door het dorp Kapelle. Daarbij ving hij zijn verhaal aan in de vroege middeleeuwen, de tijd dat er te Kapelle diverse kastelen gebouwd werden. De hierbij vertoonde lichtbeelden waren zeer verhelderend. Vervolgens liep de heer Oele omstreeks 1900 het dorp door, waarbij hij van elke dia een massa bijzonderheden wist op te dissen. Het is te hopen dat de heer Oele zijn omvangrijke kennis in het belang van het nageslacht nog eens op schrift zet. Na afloop van zijn betoog ontving de heer Oele uit handen van de vice-voorzitter het eerste exemplaar van het nieuwe jaarboek. MUSEUM VOOR ZUID- EN NOORD-BEVELAND HEROPEND Na zo'n slordige vijftien maanden is het dan eindelijk zover: het gebouw waarin het museum van de gemeenschappelijke regeling Museum voor Zuid- en Noord-Beveland te Goes is gevestigd wordt op 19 april 1986 officieel geopend. Na deze zaterdag is het totaal gerenoveerde gebouw vanaf dinsdag 22 april voor het publiek toegankelijk. Het past niet in dit bestek om alle vernieuw ingen en verbeteringen aan het gebouw op te sommen, daarom slechts enkele op merkingen hierover. Door een actie van de Vereniging Vrienden van het Museum en de Rotary konden een groot aantal zeer fraaie vitrines verkregen worden, waarin de collectie dubbel zo fraai uitkomt. Verder werden de grote middeleeuwse zalen in oude staat teruggebracht, zodat overal een bijzonder boeiend ruimtelijk effect verkregen is. Op verschillende plaatsen biedt het samenspel van balkenplafonds en plavuizen onverwachte stillevens. Het lijkt niet teveel gezegd om dit Museum tot één der mooiste, misschien wel het mooiste museum uit de hele regio te verklaren. Genoeg nu over dit museum op papier: hier past slechts een welgemeend advies om het gebouw te bezoeken. Als eerste tentoonstelling zal in het museum te zien zijn: Goes in haar Sas, betreffende de eeuwenoude banden die Goes had en heeft met alles wat scheepvaart is. Aan het begin van de vorige eeuw is nog getracht deze band af te snijden door de inpoldering van de Wilhelminapolder, doch door de aanleg van een kanaal door deze polder heen bleef de band in tact. Hoeveel moeite en geld het handhaven van deze band gekost heeft zal in beeld, geschrift en voor werp uitgebeeld worden. Voor de samenstelling van deze tentoonstelling tekenen het Gemeentearchief van Goes en de Stichting Zeilvaart. Voor onderwijsdoeleinden is over deze materie een lesbrief vervaardigd, te verspreiden onder de hoogste klassen van het Basisonderwijs. Voor de overige geïnteresseerden is een ongeveer veertig bladzijden tellend boekwerkje over dit onderwerp geschreven, handelend over de periode middeleeuwen - april 1986 (de opening van de nieuwe sluis in het Goese Sas).

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1986 | | pagina 10