AKTIË "LEDEN WERVEN LEDEN Onze vereniging telt nu meer dan 600 leden Het oestuur vinat dat dat aantal Dest nog wat mag groeien. In aeze enveloppe treft u een paar folders aan met een antwoordkaart. Ons verzoek aan u is: wilt u deze folders uitreiken aan vrienden en vriendinnen, Kennissen, familieleden, de buurman enz. bij vooroaat hartelijk aa-nk! In de volgende aflevering van de Spui je zullen wij u over het resultaat van onze leoenwer'faktie inlichten. Het bestuur 10

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1986 | | pagina 12