12 ACTIVITEITENPROGRAMMA 1986 21 maart Lezing door G. van der Wal te Rilland over leven en werk van (vrijdag) mr. M.J. de Witt Hamer. Plaats: Slot Ostende. Aanvang 19.30 uur. 16 april Lezing door prof. dr. C. Dekker te Odijk over Huibert Jacobus (woensdag) Budding en zijn Zeeuwse Gemeenten. Plaats: Hervormde Kerk te Biggekerke. Aanvang 20.00 uur. 24 mei Natuurwandeling in de omgeving van Baarsdorp, met bezoek aan (zaterdag) kwekerij Westhof. Verzamelpunt: Baarsdorp. Aanvang 14.00 uur. 7 juni Excursie naar het Karrenmuseum te Essen (Belgie) (zaterdag) Voor deze excursie dient u zich schriftelijk aan te melden Zie toelichting. 12 juli Wandeling op de slikken bij Nieuwlande (verdronken land van (zaterdag) Zuid-Beveland). Verzamelpunt: Hervormde Kerkte Kruiningen. Aanvang 13.00 uur. 23 augustus Stadswandeling te Goes. Verzamelpunt gebouw Museum voor Zuid- (zaterdag) en Noord-Beveland. Aanvang 14.00 uur. 20 september Dorpswandeling te Yerseke, met na afloop mosselmaaltijd. 11 oktober Bezoek aan de Hervormde Kerk te 's Heer Arendskerke. Aanvang 14.00 uur. 21 november Jaarvergadering. TOELICHTING: 1. Mr. M.J. de Witt Hamer was in de vorige eeuw advokaat te Goes. Heeft veel betekend voor de gewone man. Gaf de stoot tot de oprichting van de arbeiderswoningbouwvereni ging "Help u Zeiven". 2. Tijdens deze in samenwerking met Heemkundige Kring Walcheren te organiseren avond zal het boekwerk van prof. dr. Dekker over Budding officieel worden gepresen teerd aan de commissaris der Koningin in Zeeland. 3. Voor de excursie naar het Karrenmuseum in Essen (Belgie) dient u zich schriftelijk of telefonisch aan te melden bij de activiteiten-secretaris de heer A.J. Barth, Wijngaard straat 3a, 4461 DA Goes, tel. 01100 - 21212, tst 607. De tocht wordt per bus gemaakt. Omtrent de kosten wordt u dan nog nader ingelicht. 4. Voor de wandeling op slikken, onder leiding van de heer F.H. de Klerk zijn laarzen nodig. De wandeling duurt ca. 1,5 uur, 5. Voor de dorpswandeling te Yerseke, onder leiding van de heer L. Bom, dient u zich aan te melden, mede in verband met de na afloop te houden maaltijd. Eind augustus krijgt u hieromtrent overigens nog schriftelijk bericht. 6. In de Herv. Kerk van 's Heer Arendskerke zal de heer Lucieer onze gastheer zijn. 7. Het programma voor de jaarvergadering is nog niet gereed. Slechts de datum is vastge steld. U krijgt overigens voor deze vergadering nog een uitnodiging.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1986 | | pagina 14