3 en de Spuye wordt geprobeerd de resultaten van het onderzoek onder de aandacht van een breder publiek te brengen. De eerste lezing vindt in april plaats en gaat over het leven en de betekenis van de Goese progressieve liberaal M.J. de Witt Hamer (zie het activiteitenprogramma). Het onderzoek naar de sociale geschiedenis op de Bevelanden staat nog steeds in de kinderschoenen. Wel neemt de laatste jaren de belangstelling sterk toe. Dit laatste mag zeker blijken uit de vele positieve reacties op de tot nu verschenen artikelen over de geschiedenis van de arbeidersbeweging in verschillende Bevelandse dorpen. Ook dat over de armenzorg in het negentiende eeuwse Goes werd gunstig ontvangen. Het onderzoek naar de sociale geschiedenis is nog steeds in volle gang. De braakliggende terreinen zijn immens. Daarom kan de werkgroep nog vele leden gebruiken en roept daarom de lezer, die haar gelederen wil versterken of op andere wijze een bijdrage wil verlenen aan het functioneren van de groep, op zich in verbinding te stellen met de Gemeentelijke Archiefdienst Goes, Wijngaardstraat 3a, 4461 DA Goes. Excursie. De jaarlijkse excursie vond plaats op 23 mei naar het Delta Instituut voor hydrobio- logisch onderzoek te Yerseke. In de Spuye nr. 14 is daarvan een verslag gepubliceerd. Dorpswandeling. Voor de jaarlijkse dorpswandeling was dit jaar Goes uitgekozen: de enige stad in ons gebied. De wandeling werd gehouden op zaterdag 29 juni. Een verslag is opgenomen in de Spuye nr. 14. Natuurwandeling. Dit evenement vond plaats op zaterdag 14 september. Ook hiervan is het verslag in de Spuye nr. 14 gepubliceerd Lezingen. In het verslagjaar werden 3 lezingen gehouden. Op 29 maart hield de heer G.A.C. van Vooren uit Aardenburg een lezing over de bevrijding van westelijk Zeeuws- Vlaanderen in 1944. De heer ir. W.H. van der Hoofd hield op 19 april een lezing over het onderwerp "Ruilverkaveling". Het verslag van beide lezingen is opgenomen in de Spuye nr.14. Tenslotte hield het scheidende bestuurslid, de heer B. Oele, op 15 november na af loop van de ledenvergadering een lezing over het dorp Kapelle. Elders in dit nummer vindt u daarvan een verslag. Publikaties Het verenigingsblad de Spuye verscheen twee keer: nr. 13 in februari en nr. 14 in oktober. De inhoud van dit laatste nummer werd ook afzonderlijk uitgegeven als "Over de meestoof te Kloetinge en zijn eigenaars" door C. Beenhakker. Het Historisch Jaarboek verscheen voor de elfde keer.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1986 | | pagina 5