4 Andere activiteiten Traditiegetrouw werd weer deelgenomen aan het jaarlijkse schaapscheerdersfeest te Nisse, dat op zaterdag 15 juni werd gehouden. In de Spuye nr. 14 vindt u daarvan een verslag. Samenwerking met andere verenigingen. In de loop van het jaar kwam een samenwerking tot stand met de Heemkundige Kring Walcheren. Als eerste aanzet werd besloten eikaars activiteiten in de verenigingsbladen te publiceren en deze voor de wederzijdse leden open te stellen. Tevens worden alle verenigingspublikaties over en weer tegen gereduceerde prijs verkrijgbaar gesteld. OPSPORING VERZOCHT Het doet de redaktie van de Spuye veel plezier, dat er op de foto uit ons vorige nummer veel respons is gekomen. De foto van de heer Blok uit Kloetinge stelde een begrafenis voor op een begraafplaats aan de voet van een molen, zoals de lezer zich nog wel zal herinneren. Op onze vraag kwamen de volgende reacties binnen: -dhr Danker te Yerseke meende dat het de begrafenis van burgemeester Trimpe te Kloetinge was in het laatste kwart van de vorige eeuw, dus de begraafplaats aan de Kapelseweg. - dhr. Huber te Goes meende in de foto de begraafplaats te Nieuwdorp te herkennen. - dhr. Hoek van Ostende gaf als suggestie, dat het een foto was van de Israëlitische begraafplaats te Middelburg met de molen aan de Segeersingel. - dhr. Spruijt te 's-Heer Arendskerke herkende in de afbeelding de Joodse begraafplaats aan de Walensingel te Middelburg, tegenover de Renaultgarage. De molen zou dan de Seismolen zijn op het Seisbolwerk. De oplossing is de laatste, van de heer Spruijt. Allen die reageerden wordt hartelijk dank gezegd voor de moeite die zij genomen hebben. Onderzoek ter plaatse (in de 17de eeuw sprak men van ''oculaire inspectie") leerde dat er aan de situatie vrij weinig veranderd is. Slechts de omringende bossages zijn wat uitgedijd. Deze Joodse begraafplaats te Middelburg werd gesticht in 1704. De molen die zeer fraai op het bolwerk staat dateert uit 1728. Het type laat zich omschrijven als een zeer zware ronde stenen bovenkruier met stelling (schuine stellingschoren), en ongetailleerd (zie M. van Hoogstraten, De molens van Zeeland, Middelburg 1972, blz. 151). De trouwe lezers van deze rubriek moeten wij verder teleurstellen; op dit moment zijn er geen foto's voorhanden waarnaar onderzoek gedaan moet worden. Als een van de leden van de Kring interessante oude foto's bezit, die naar alle waarschijn lijkheid de Bevelanden betreffen, zoals dorps- of straatgezichten (liever geen personen, omdat er daar een oeverloos aantal van is dat haast niet terug te traceren is), dan kunnen deze afbeeldingen ten allen tijde opgenomen worden in deze rubriek.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1986 | | pagina 6