7 latere tijd een kleuterschool gebouwd, voor aan de ene kant protestants kleuter onderwijs, en aan de andere kant rooms-katholieke kleuters. De eerste afbeelding toont ons de voorgevel van de feitelijke herberg, deftig geheten Hotel Paviljoen. De tweede foto is van de voormalige paardenstal, die in 1938 in gebruik werd genomen als rooms-katholiek schippersinternaat. enzovoort. De redactie van de Spuye houdt zich beleefd aanbevolen.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1986 | | pagina 9