HERVORMDE KERK TE KATS Naar aanleiding van de in het vorige nummer van de Spuye gepubliceerde foto van de Hervormde Kerk van Kats ontving de redactie een vijftal reacties. Verheugd met dit resultaat, en onder dankzegging aan allen die gereageerd hebben, vatten we hier in het kort de gegevens over het kerkje samen. De Hervormde gemeente te Kats kwam in 1659 tot stand. In 1687 werd voor 200:5:4 pond een kerk gebouwd. Daarvoor had men de beschikking gehad over een schuur die als kerk gebruikt werd. In de huidige kerk bevindt zich uit die 17de eeuw nog een preekstoel. In 1747 liet de rentmeester van de Prins van Oranje, graaf Johan van Buren, aan de kerk twee koperen kroonluchters bezorgen. In 1757 werd een kerkklok in gebruik genomen. Het kerkgebouw was in 1870 hard aan een op knapbeurt toe. We citeren uit het werkje van drs. J. Visbeek: "Het kerkgebouw in Cats verkeert in een toestand die dringende verbetering behoeft. De ramen zijn verrot en moeten door nieuwe vervangen worden. Maar er zijn andere niet minder noodzakelijke verbeteringen aan te brengen. De ramen zijn te klein om voldoende licht door te laten. Het muurwerk is te laag, de kerk zonder plafond of zoldering, zoodat men van binnen tegen de pannen aanziet. Dientengevolge heerscht er in het kerkgebouw des zomers een ondragelijke warmte, des winters een onuitstaanbare koude. In dat jaar werden de muren opgetrokken, de ramen vergroot, een zoldering gelegd en een apart klokketorentje gebouwd aan de voorgevel. Eerst in 1906 kreeg men in de kerk een kerkorgel. In de consistorie bevinden zich tal van portretten van vroegere predikanten. Literatuur waarin sprake is van de Hervormde Gemeente van Kats: J. Visbeek, Geschiedenis van de Hervormde Gemeente te Kats. Z.p. en j. H. Janse, Kerken en torens in Zeeland. Zaltbommel 1969. A.M. Wessels, Ons Zeeuwsch verleden. Arnhem 1973 (herdruk). OPSPORING VERZOCHT Enkele jaren geleden was het gemeentearchief van Goes in de gelegenheid een repro ductie te vervaardigen van een oude foto, in het bezit van de heer Van de Guchte te Kloetinge. Op deze foto staan 18 personen als op een "tableau vivant": ieder van hen beeldt een bepaalde werkzaamheid uit die te maken heeft met de suikerbieten- oogst en verdere handel daarin. Op deze foto poseren de personen voor een dijk van suikerbieten. Van enkele personen werden namen op de fotorand geschreven. Het zijn: Van der Werf C. Nijsse, Jan Luyks, J. de Ruiter, Jan Vermet, Jan Zweedijk en J. v.d. Maale. Het vermoeden bestaat dat het tafereel zich afgespeeld heeft in 's-Heer Arendskerke. Behalve dat de redactie in de namen van de afgebeelde personen geïnteresseerd is, wil zij ook graag weten welk facet van de bietencampagne elke persoon uitbeeldt. Heel duidelijk is zichtbaar, dat een aantal verschillende werkzaamheden gedaan worden. Het leek de redactie aardig, nu de bietencampagne weer van start is gegaan deze foto in de bekende rubriek op te nemen. Reacties graag naar de redactie, p/a Gemeentearchief Goes, Wijngaardstraat 3a, 4461 DA Goes. F.H. de Klerk.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1986 | | pagina 13