JAK FEIRL i ASM MIJSSEN em WEIAGttlAAH WR$ BaSEfiE t MEESTOOF "DEN BERG" TE KLOETINGE Waarschijnlijk voor de laatste maal volgt hieronder nog een aanvulling op het artikel van de heer Beenhakker te Kloetinge, die vorig jaar voor de leden van de Heemkundi ge Kring de geschiedenis van de Kloetingse meestoot Den Berg op papier zette. Met deze aanvulling is naar wij menen de gehele geschiedenis van deze onderneming nu uit de doeken gedaan. Voor zijn attentheid om de hieronder opgenomen nieuwe gegevens opnieuw ter beschikking van de leden van de Kring te stellen dankt het bestuur hem hartelijk. In het voorjaar van 1985 vonden rioleringswerkzaamheden plaats op het erf van de heer A. Nijssen, woonachtig te Wemeldinge. Alhier, aan de achterzijde van het pand Wemeldingseweg 2 trof men een zerkachtig stuk steen aan, dat in drie stukken gebro ken was. De heer Nijssen, fruitkweker van beroep en eigenaar van het restant van de meestoof De Nijverheid te Kapelle stelde de heer Beenhakker van zijn vondst in kennis. Het bleek namelijk te gaan om de gedenksteen van meestoof Den Berg te Kloetinge. Op de steen, die uit 1854 dateert, staan de namen van de belanghebbenden van de onderneming. Door de heer Beenhakker werd een tekening van de steen ver vaardigd, die wij hieronder afdrukken. MEESfiiF gehaat® Mi 1110 J@©fP d> F80EÏ FEB®IIM«JSSE.Wï^ wiu>enBs GROEieJrKANs §0ENEUsseii jWNis staal, - webbeke, 3A8fl TB8WE j^ACOBUS SË Gedenksteen van de Meestoof te Kloetinge. Getekend door C. Beenhakker. Mei 1986.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1986 | | pagina 15