BAARSDORP, HEERLIJKHEID, POELDORP, MONUMENT De geschiedenis van een gehucht in de gemeente Borsele, door P.A. Harthoorn. Canterbury 1986 Het resultaat van jaren zoekwerk naar de geschiedenis van Baarsdorp ligt er bijna. Het bestuur van de Heemkundige Kring heeft het vaste voornemen om het concept van het boekwerk van de heer Harthoorn het licht te doen zien. Alvorens hiertoe over te gaan wil het bestuur graag de mate van belangstelling binnen de vereniging meten. Uiteraard dient de hele onderneming financieel een haalbare kaart te zijn. Vandaar deze aankondiging, waarmee hopelijk uw belangstelling gewekt zal worden. Heeft u interesse in het boekwerk over Baarsdorp, dat in zekere zin over de hele Poel gaat, dan verzoeken wij u bijgesloten kaart naar de Heemkundige Kring te sturen. Om u volledig van de inhoud van het boek op de hoogte te brengen laten wij hier onder de totale inhoudsopgave volgen. U ziet dan zelf dat het hier niet om een klein niemendalletje gaat, doch om een monumentaal naslagwerk over dit Poeldorp. Een woord vooraf 4 Baarsdorp in de Middeleeuwen 6 Topografie van Baarsdorp 8 De veldhoeken of blokken 9 De kadastrale indeling 11 Veldnamen 12 Straten en wegen 14 Grootte en aantal van de percelen 1 5 Het Landgebruik 15 De herverkaveling De Poel-Heinkenszand 16 Wicxdorp 20 Het Vrouweputje 24 Baarsdorp als ambachtsheerlijkheid 28 De ambachtsheren uit het geslacht van Baarsdorp 29 De van de Waerde's als ambachtsheren 30 Het overige ambacht 31 De heerlijkheid Sinoutskerke/Baarsdorp in de 17e en 18e eeuw 33 Het geslacht van Baersdorp 35 Over andere personen met de naam Baarsdorp 40 De verdwenen monumenten van Baarsdorp 43 Het kasteel van Baarsdorp 43a De duvekeete 48 De molen te Baarsdorp 49 De kerk van Baarsdorp 52 De oorsprong van het kerkje 52 Het kerkje in de 14e eeuw 54 Het kerkje in de 17e en 18e eeuw 54 De 19e eeuw 62 Het einde van de kerk en toren van Baarsdorp 62 Het uurwerk en de bel 67 Het kerkhof met de ringmuur 71 Het begraven te Baarsdorp 74

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1986 | | pagina 20