De hofsteden en woonhuizen van Baarsdorp 83 Baarsdorp nr. 2 (pref. 1) 84 Baarsdorp nr. 4 (pref. 2) 90 Het parochiehuis (pref. 3) 94 Het huis naast het parochiehuis (pref.4) 99 Baarsdorp nr. 1 (pref.5) 104 De hofstede Heuvelhof a/d Oudehoeveweg (pref. 6) 106 Oudehoeveweg 4 en 6 (pref. 7) 114 De "Oude Hoeve" in zuidoost Hemhoek (pref.8) 120 De hoeve van Bouwen Laurisse (pref.9) 123 Prefectuur 10 129 De hoeve aan de Oostweg (pref. 11) 131 Heyndrick Jobses Hof in Papenhoek 133 Oostweg 6 (pref. 13) 136 "Het Hof" van Cornelis Laurisse (pref. 14) 141 De hofstede van Jan Noordhoek (pref. 15) 144 Het Westhof (pref. 16,17 en 18) 154 Claes de Costers huisje 167 Pauwel Boogaart's huisje 169 "Nieuwbouw" in Adolfshoek, Baarsdorpsezandweg 1 171 Baarsdorp nr. 5 172 Iets over de bevolking van Baarsdorp 173 Kerkgeschiedenis en de rol van de kerk in Baarsdorp 179 Armen en wezenzorg in Baarsdorp 184 Iets over het dorpsleven in Baarsdorp 193 De schutterij 193 De boogschutters van Baarsdorp 195 Baarsdorp en de misdaad... 195 Baarsdorp en zijn verhouding met andere plaatsen in het land van Goes 198 De magistraat van Baarsdorp 201 Baarsdorpse families 203 De familie de Baar 203 De familie Boonman te Baarsdorp 206 De familie Bruinooge 209 De familie Hector 212 Claes de Koster en zijn familie 215 De familie Ossewaerde 220 De familie Pover 228 De familie Traas te Baarsdorp 230 De familie Vleugel 234 Het geslacht van de Waerde 237 Genealogie van de Heren van Baersdorp 242 Vergelijkende lijst van huisnummers 254 Naschrift 255 Duidelijk is dat Harthoorn bij zijn naspeuringen een wetenschappelijke nauwgezet heid heeft betracht. De genealogische hoofdstukken zijn uiteraard af, iets anders is ook moeilijk te verwachten van een genealoog als Harthoorn. Maar daarnaast zijn

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1986 | | pagina 21