Nr.1 Inventaris van het archief van de Stad Goes (1267) 1449-1851 (1927), door H. Uil. Goes 1980. Nr.2 Inventaris van de archieven van de Gereformeerde kerk te Goes, 1836-1967, door A. J. Barth. Goes 1980. Nr.3 Inventaris van de archieven van de parochie van de H. Maria Magdalena te Goes (1607) 1674-1970, door F.H. de Klerk. Goes 1983. Nr.4 Inventarissen van kleinere archieven berustend in het gemeentearchief van Goes, door A.J. Barth, F.H. de Klerk, J. van Tiggelen, H. Uil. Goes 1984 Üe nummers 2, 3 en 4 kosten f5,—; Het eerste nummer f 10,—. F.H. de Klerk. JANTJE DE PRENTEKNIPPER "In de vorige eeuw heeft een kleine, dikbuikige "prentevent", een prentenknipper, de dijken en landwegen van Zeeland afgelopen. En overal waar hij kwam beschouw de men hem als een welbekende dorpsfiguur. Zijn voetsporen zijn nu nog na te gaan op Tholen, Zuid- en Noord-Beveland, Walcheren en in West- en Oost-Zeeuws- Vlaanderen. De vele, werkstukken, grote en kleine "boerenantiquiteiten", in gekleurde en witte uitvoering, waarmee hij de boeren en burgers gelukkig maakte en die zijn broodwinning vormden, doen ook nu nog zijn naam voortleven. "Jantje de Prenteknipper" is waarschijnlijk een naam als een goed handelsmerk, en niet alleen voor de hoogbejaarden. Want de zeer velen, die zich gelukkig prijzen met een overgeërfde "boerderij-prent", "buitenplaatsprent" of een bijbelse voor stelling, een zegewens -hartebrief, kerkboekprentje, of anderszins, weten dat "Jantje de Prenteknipper" er de maker van was. Het jongere geslacht kan boven dien de decoratieve openheid van deze volkskunst weer waarderen en menig kleurig kerkboekprentje met Elias of BUeam, Jona of David is van tussen de psalmbladen overgebracht naar een houten lijstje en prijkt nu op een ereplaats in een hedendaagse huiskamer. Tot zover mej. H. Bottema in haar artikel "Jantje de Prenteknipper" de welbeken de onbekende van Zeeland 1803? - 1883? verschenen in het tijdschrift Antiek, 2e jaargang, nr. 2, augustus/september 1967. De persoon van Jantje Knip of Prenteknipper en zijn werk heeft vanaf de jaren zestig regelmatig in de belangstelling gestaan. De naïeve volkskunst van zijn knip- en snijplaten deed diverse personen en instellingen, waaronder het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem, diepgaande naspeuringen doen naar de identiteit van de maker. Allerlei theorieën werden ontwikkeld, gepubliceerd, en vervolgens onhoudbaar geacht. Thans wordt aangenomen dat achter de figuur van Jantje de Prenteknipper de persoon van Jan Huyszoon schuilgaat. Deze Jan werd geboren te Colijnsplaat in 1799 en overleed te Goes in 1870. Hij leidde jarenlang een zwervend bestaan als "plaatsnijder". Zijn eretitel of zoals u wilt Geuzennaam Prente knipper is in zekere zin misleidend: veel van zijn werkstukken werden uitgesneden, en niet geknipt. Het ligt in de bedoeling aan de persoon Prenteknipper en aan zijn werk in het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland te Goes een tentoonstelling te wijden. Dit artikeltje sluit dan ook met de volgende oproep aan de leden van de Heemkundige Kringen andere belangstellenden:

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1986 | | pagina 23