Wie van de lezers bezit prenten van Jantje, of kent personen die dergelijke prenten hebben? In de eerste plaats zal getracht worden een zo volledig mogelijke documentatie van alle bekende prenten aan te leggen. De aansluitende vraag aan de eigenaren van dergelijke prenten is: bent u bereid deze prenten voor de voorgenomen tentoonstelling aan het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland te Goes voor korte tijd uit te lenen? Vervolgens: hebben eigenaren van deze prenten bezwaar tegen het maken van een fotografische reproductie van de afbeeldingen? Deze foto's zouden dan geplaatst kunnen worden in een eventueel te verschijnen boek over het fenomeen Jantje de Prenteknipper. Reacties op deze oproep graag aan de directeur van genoemd museum, de heer L.J. Abelmann, per adres gemeentearchief Goes, Wijngaardstraat 3a, 4461 DA Goes. D S- HCR.PEK 3 .WO RfiKONING Knip- of snijprent door "Jantje de Prenteknipper", voorstellend een groot kasteel of herenhuis met ais titel "HET HUIS DA VIDS", prent aanwezig in het museum voor Zuid- en Noord-Beveland, collectie dr. J. Noome, Goes, gedateerd tweede helft 19e eeuw. Foto C. Dekker, Goes, 1976.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1986 | | pagina 24