DE SPUIJE Mededelingenblad van de Heemkundige Kring de Bevelanden Opgericht 1975 Nr. 16 OKTOBER 1986 Sekretariaat: Laustraat 36, 4453 AX 's Heerenhoek In deze Spuye zijn bijdragen opgenomen van: A.J. Barth, A.l/V. Duvekot, M.J. Geuze, F.H. de Klerk, A.L. Kort, L.J. Moerland, P.S.G. Raas. VAN HET BESTUUR. De Spuye van oktober 1986 biedt aan de leden een keur van lezenswaardige artikelen. Allereerst treft u de verslagen aan van de activiteiten van het afgelopen seizoen: een lezing over De Witt Hamer, idem over H.J. Budding met de uitgave van een boek hierover, en excursies naar Baarsdorp, het Verdronken Land van Zuid-Beveland, Goes en Yerseke. Daarnaast zijn in dit nummer diverse boek besprekingen opgenomen. Daarvan verdient het boek van dr. J.B.V. Weiten, Pioniers aan de Oosterschelde, Catz 1598-1625, hier vermelding. Door de auteur van dit boek wordt op de algemene ledenvergadering in november van dit jaar de traditionele lezing over hetzelfde onderwerp verzorgd. De rubriek "Opsporing Verzocht" ontbreekt ook nu niet. Verder vervolgt A.L. Kort zijn verhaal over het onderwijs in Goes rond 1830. De heemkundige Kring heeft verder nog enkele uitgaven op stapel staan, namelijk een lijvig boek over Baarsdorp door P.A. Harthoorn en een langspeelplaat met muziek van de orgels in de Ned.Herv. Kerk te Kapelle, Kloetinge en Wissenkerke, bespeeld door Kees van Eersel. Daarover, en nog veel meer leest u in deze Spuye. Wij wensen u hiermee veel plezier en zeggen: tot op de jaarvergadering. Het Bestuur. Van de penningmeester. De Heemkundige Kring heeft een nieuw bankrekeningnummer. Het is 32.05.72.226 ten name van de penningmeester van de Heemkundige Kring de Bevelanden. Het gironummer van de Rabobank te Goes is 64539.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1986 | | pagina 3