Daar gaf de heer Beenhakker eerst een boeiende uiteenzetting over het ontstaan en de geschiedenis van dit vrijwel verdwenen poeldorp, waar op een van de drie vlied bergen reeds in de middeleeuwen een kasteel gesticht werd. De kerk, gebouwd in het begin van de dertiende eeuw, werd gesloopt in 1880; alleen de oude kerkhof muur is nog bewaard gebleven. De heer A. Beenhakker geeft uitleg op de excursie van 24 mei 1986. Foto P.S.G. Raas, 's-Heerenhoek. Vervolgens werd gewandeld naar de boerderij Heuvelhof, waarvan vooral het mooie oude woonhuis opvalt. Ook hier werden tal van historische bijzonderheden door de heer Beenhakker verteld. De wandeling ging verder in het door de ruilverkaveling zo veranderde landschap, naar de Grote dijk, eertijds de westelijke zeedijk van geheel het oude Zuid-Beveland. Tal van welen herinneren hier aan de vele dijkdoorbraken die plaats vonden. De heer Mosterdijk gaf uitleg over de flora, die vooral op de warme zuidelijke taluds van de dijken vaak verrassend is. Vandaar ging de wandeling verder naar kwekerij Westhof, waar we werden ontvan gen door mevrouw M. van 't Westeinde-van den Dries. Deze gaf eerst een overzicht van de bedrijfsaktiviteiten van deze, ook nationaal gezien, belangrijke kwekerij, die reeds in 1870 werd gevestigd. Eén van de specialiteiten van het bedrijf is thans de kweek van fuchsia's, waarvan er meer dan 900 soorten worden vermeerderd en door het hele land verkocht. De uitgebreide rondleiding door de kweekkassen onder de enthousiaste en zeer deskundige leiding van Mevrouw Van 't Westeinde was voor de deelnemers een openbaring. Een historische bijzonderheid van dit bedrijf is nog dat zowel het woonhuis als de oorspronkelijke schuur zijn opgetrokken van stenen die afkomstig zijn van de

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1986 | | pagina 5