Na ongeveer 2 uur hadden de meeste mensen alle ruïnes en fundamenten wel bezocht. Nu begon men dan ook langzaam terug te lopen in de richting van de dijk en de auto. Het enthousiasme voor deze excursie was bij de meeste mensen zeer groot. Dit kwam natuurlijk ook door de deskundige leiding van de heer De Klerk, die voor een brochure met een interessante inleiding over het verdronken land had gezorgd. Jammer genoeg was er niet voor iedereen zo'n brochure, omdat men niet op zo'n grote en enthousiaste belangstelling gerekend had. Al met al een zeer geslaagde excursie van de Heemkundige Kring, die zeker voor herhaling vatbaar is. L.J. Moerland. SALOMO'S WIJSHEID EN CRESUS GEWIN In het boekwerkje Nisse en 's-Heer Abtskerke in oude ansichten (Zaltbommel 1976) nam de schrijver, de heer J. ce Ruiter, onder nummer 1 de onderstaande foto op. De afbeelding toont ons de bakkerij van G. Eckhardt in Nisse. Een menigte dorpsbewoners poseert voor de fotograaf. Helaas weten we niet uit welk jaar de foto stamt; wij schatten rond 1910. Onze speciale belangstelling gaat op deze foto uit naar het uithangbord dat bakker Eckhardt boven zijn deur had hangen. Op dit fraai gevormde bord stond de volgende tekst: AL HAD IK SALOMO'S WIJSHEID ENCREZUSO) GEWIN NOCH KON IK NIET BAKKEN NAAR IEDEREENS ZIN. KRUIDENIERSWAREN te koop bij G. Eckhardt

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1986 | | pagina 7