Vóór 1940 zou het bord overgebracht zijn naar het Zeeuws Museum te Middelburg, waar het in het eerste oorlogsjaar bij het bombardement op Middelburg verloren zou zijn gegaan. Het aardige is nu, dat dit laatste niet gebeurd is. Het bord is, welis waar enigszins geschonden, bewaard gebleven. Het bevindt zich sinds kort in het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland te Goes. Het uithangbord is afkomstig van een particulier die het aan het museum schonk. Zie de tweede foto. F.H. de Klerk. (1). Crezus is de spreekwoordelijk rijke, laatste koning van Lydië, die meer bekend is onder de naam Croesus. STADSWANDELING IN GOES Zo'n 40 enthousiastelingen verzamelden zich op zaterdag 23 augustus 1986 in het gebouw van het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland voor een wandeling door de binnenstad van Goes. De tocht was gegoten in de vorm van een puzzel. In de door de medewerkers van de archiefdienst op schrift gestelde route waren een aantal vragen opgenomen, die door de deelnemers moesten worden beantwoord. De wandeling voerde onder meer door de Lange Kerkstraat, de Witte Paardstraat, alwaar zich nog een heuse stoeppaal bevindt, de Lange Vorst, de kaden, de Westwal, waar op het pand van Budding de tekst op de gevelsteentjes moest worden ontcijferd, de Westsingel, het Kolveniershof en de Singelstraat. Vervolgens weer terug naar het museumgebouw, waar de deelnemers de collecties konden bewonderen. Vrijwel alle deelnemers hadden de vragen goed beantwoord, zodat er om de boekenbon moest worden geloot. Mw. Wolfert-Maas was de gelukkige. A.J. Barth.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1986 | | pagina 8