WANDELING DOOR YERSEKE Op zaterdag 20 september vond de wandeling door Yerseke plaats. Om ongeveer 15.00 uur hadden zich 38 personen in de Nederlands Hervormde Kerk verzameld. Deze aktiviteit van de Heemkundige Kring was dus weer goed bezocht. In de kerk werden wij welkom geheten door de burgemeester van de gemeente Reimerswaal, de heer H. Boer. In zijn welkomstwoord vertelde deze iets over zijn gemeente en dan vooral over Yerseke, dat tot de gemeente Reimerswaal behoort. Hierna nam de gastheer van deze middag de heer Bom het woord, die ons het een en ander over de kerk vertelde. Na zijn praatje hadden de aanwezigen nog de gelegenheid om de kerk te bezichtigen. Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt. Om ongeveer 15.45 uur vertrokken we uit de kerk en wandelden we door Yerseke naar het mossel- en oester verwerkingsbedrijf van de heer Scheele. Deze gaf ons een rondleiding door zijn bedrijf, hij vertelde hoe de verschillende machines, die daar opgesteld stonden, werkten. In het bedrijf worden 40.000 kg. mosselen per dag verwerkt. Het meren deel van de mosselen wordt geëxporteerd naar het buitenland. Ook liet hij ons nog zien hoe de oesters verwerkt worden, maar het mooiste moest nog komen. Na zijn rondleiding troonde hij ons mee naar een bak oesters en begon vervolgens deze open te maken en rond te delen aan de deelnemers van de wandeling. Deze lieten zich deze delicatesse goed smaken. Een woord van dank aan de heer Scheele is hier zeker op zijn plaats. Na de bezichtiging van het bedrijf van de heer Scheele, wandelden wij in het mooie nazomerweer, de weergoden waren ons die dag goed gezind, naar het restaurant 'De Oesterbeurs' in de Wijngaardstraat, alwaar een film vertoond werd over de mossel- en oestercultuur. In deze film werd een overzicht gegeven van de werking van het mossel-, kokkel- en oesterbedrijf. Wij zagen hoe de mosselen en oesters gekweekt worden. Na deze zeer informatieve film kwam de apotheose van de wandeling, namelijk een overheerlijke mosselmaaltijd, die gezamenlijk genuttigd werd. Dit was een zeer gezellig samenzijn en de kwaliteit van de mosselen was prima. Nadat iedereen verzadigd was, ging het weer op huis aan. Een waardige afsluiting van een zeer geslaagde wandeling, die mede door het mooie weer een groot succes werd. Een woord van dank voor deze succesvolle gebeurtenis aan de organisator, de heer Bom, is dan ook zeker op zijn plaats. II. Moerland. PIONIERS AAN DE OOSTERSCHELDE CATZ 1598-1625 J.B.V. Weiten, Amsterdam 1986. De belangstelling voor het leven van de gewone man in het verleden is de laatste decennia sterk gegroeid. Aanvankelijk was de aandacht van de historici vooral gericht op de leefomstandigheden van de arbeiders uit de vorige eeuw, in een later stadium werd ook de interesse voor het sociale leven uit vroegere tijden groter. De Amster damse hoogleraar A.Th. van Deursen heeft in zijn vierdelig werk "Het kopergeld van de Gouden Eeuw", in de jaren zeventig verschenen, de geschiedenis van het gewone volk tijdens de Republiek in geuren en kleuren verteld. De strijd om het dagelijks brood.godsdienstige opvattingen, volksvermaak en volkscultuur zijn slechts enkele facetten die aan de orde komen. Van Deursen richtte zich voornamelijk op het gewest Holland. De arts J.B.V. Weiten is min of meer in zijn voetsporen getreden door de schijnwerpers te richten op een kleine lokatie in Zeeland, te weten het

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 1986 | | pagina 9