eigenaars vermeld met een beschrijving van hun landbezit, waarvan niet alleen de grootte opgegeven is, maar ook in welke hoek het gelegen is. Overlopers uit de eerste helft van de zes tiende eeuw en daarvoor zijn op een andere manier opgesteld. Men hield zich toen nog aan de oude indeling volgens ambachts- heerlijke porties. Dit kan het bijzonder moeilijk maken om zulke overlopers te ver gelijken met die in later eeuwen volgens de standaardformule opgesteld zijn. Zo zien we dat het land in de overloper van de Polder van 's-Heer Arendskerke van 1547 gesplitst is in ambachtsporties, zoals: 'Costens ambacht', 'Jeronimus ende Adriaen van Damme', 'Joos ende Bouwen Waerde', Franchoijs Pieters', 'Claijs Oele ende Jan', 'Jan Chairlots'Vrayne', 'Opijnen''Joos van Sc(enghen)' en 'Jan van Sc(enghen)' De daarop volgende opsomming van de per celen blijkt goed vergelijkbaar te zijn met de volgorde van de percelen in de overloper van 1585.31 Het lijkt alsof men alle percelen land in volgorde van de hoeken beschre ven heeft en deze lijst daarna, zonder aan die volgorde te tornen, opgedeeld heeft op zo'n manier dat elke ambachtsheer zijn gerechte portie kreeg. Ter demonstratie geef ik hier de percelen van de 'hoek beoos ten den waterganck' met een deel van de 'hoek bewesten wege' volgens de overlopers van Oud 's-Heer Arendskerke van 1543 en 1585. In de overloper van 1543 staan deze op naam van Costen van de Werfve, in die van 1585 alleen onder de naam van hoek. In beide gevallen heb ik de namen van de 1543 van Oosten inne Costen van de Werve 1585 den houck b'oosten den waeterganck die naer ter Locht loopt ende begindt van oosten in. Jan thonis kijnderen 583 r. Andries Jan zoon584 r. +1 thonis bouwensz voir pachter 375 r. spiritus sanctus hie cum suis, w.aen 372 r. -3 Jacob sijmons zoon schoof 284 r. meelis eeuwout zoon, z.aen 290 r. +6 Jan meertens 407 r. Ecclesia wijskercke, w.aen 403 r. -4 ecclesia Wissekercke 900 r. Ecclesia wijskercke, w.aen 902 r. +2 Mr. Adriaen Willemsz 590 r. Danckaert vriesz.erfgenamen, w. 564 r. -26 Jan meertens 212 r. Bastiaen hoochcaemer gaende landt, w. 216 r. +4 Lauwereijs Jans erfgenamen 330 r. meelis eeuwouts, w., 324 r. -6 ecclesia Wissekercke 598 r. Ecclesia wiskercke, w.aen 600 r. +2 idem 426 r. Bastiaen hoochcaemers gaende lant,w.aen 420 r. -6 Quirijn Ox kijnderen 415 r. Dierijck eeuwout zoon, n.aen, 403 r. -12 floris sijmons capel 415 r. Adolff van borselens zoons capelrie, w.aen 427 r. +12 Jan meertens 960 r. Bastiaen hoochcaemers gaende lant met Bouwen thonis erfgenamen 200 r. Lauwereijs bouwen zoon, w.aen 1170 r. +10 Jan van Scenghen 278 r. Jan van scheingens Jaergetie, no.aen 273 r. -5 floris sijmons zoon capel 860 r. Adolf van borselens soon capelrie, w. 254 r. Jan huwels erffgenamen, w.aen 264 r. Adolf van borselens zn. Capelrie, z., 596 r. 860 r. 0 ecclesia Wissekercke ende 312 r. Ecclesia wiskercke, w.aen 310 r. -2 lauwereijs Jans erfgenamen Lauwereijs erfgenamen 285 r. spiritus sanctus hic, w.aen 281 r. -4 spiritus sanctus tsher arenskercke 531 r. Idem, z.aen 527 r. -4 ecclesia Wissekercke 468 r. Ecclesia Wiskercke w.aen de waeterganck 468 r. 0 Mathijs pieters erfgenamen 781 r. Maerte Mert zoons weeskints capelrie, nu in vroonlandt, oost aen 786 r. +5 Joos vanden weerdens kijnderen 150 r. Maerte van waerde tot goes capelrie, z.aen 150 r. 0 Jacob sijmons zoon schoof 300 r. Lauwerens thoni z. 373 r. +73 98

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 100