Willems Tinnegieters' tussen hun drieën verdeeld zou worden. Op 16-10-1623 stap ten Willem en Pieter naar de notaris om de zaak te regelen. Daar maakte Willem Jacobssen hem duidelijk dat een simpele verdeling niet kon om dattet voorseide lant was gaende goet' en dat alleen hij, Willem, als oudste, recht had op het land. Maar ze kwamen overeen dat Willem het derde part van Sanderina afkocht voor £.10 vlaams. Het gaandeland kwam dus op naam te staan van Willem Jacobssen Schooff.1® Willem was een zoon van Aechtken Wil- lemsdr. Schooff en Jacob Beernaertsz en zal omstreeks 1585 geboren zijn.17' In archief stukken vinden we hem meestal als Willem Jacobssen. Later heeft hij de familienaam van zijn moeder aangenomen. Hij is twee maal getrouwd geweest. I tr, 19-5-1610 met Maijken Maertensdr., II otr. Goes 25-10- 1614, tr. voor het gerecht van Oude Tonge met Lucia Janse Hoogkamer (in het trouw boek genoemd: Lyssia Jansdr.). Hij tes teerde te Goes op 7-3-1646.18) Hij is begra ven te Goes op 22-1-1652. We vinden hem diverse keren in het notarieel archief van Goes, o.a. in 1630 als 'greijnkoper'.191 Hij was ook rentmeester van de ambachtshe ren van Sint Joosland. Hij verklaarde dat hij omdat hij 'van de Gereformeerde Religie' was i.p.v. de kosten van een jaarlijkse mis, aan de armen van 's-Heer Arendskerke zes schellingen acht groten zou uitkeren. De overlopers van 1662 en 1669 Willem Jacobssen heeft dertig jaar lang het gaandeland beheerd. Na hem is de weduwe van Jochem de Smit possesseuse geworden. Dat was Pieternella Dircx een dochter van zijn jongere broer Dirck Jacobssen. Omdat door de 'troubelen' de documenten verloren gegaan waren waarin beschreven stond wie de toekomstige eige naars moesten zijn, had Willem Jacobssen een lijst opgesteld van alle personen die volgens hem in aanmerking kwamen voor het gaandegoed. Die lijst werd na zijn dood inl652 gepresenteerd aan de Goesse nota ris Sebastiaan Hooghcamer door vijf fami lieleden.201 Het waren: Cornells Kelle, getrouwd met Willemijntgen Willems, zijn schoonzoon. Joghum Janssen Smit, getrouwd met zijn oomzegger Pieternelleken Dircx. Pieter Janssen Swaef getrouwd met zijn oomzegger Berbel Dircx. Jan Pieterssen Timmerman, zijn neef. Dignus Pietersen, die beter bekend stond als notaris Dignus Petri, zijn neef. Zij verklaarden dat: 'alsoo t'origineel Testament ende bescheet voor desen naer alle bedencken metten trou- bel int ongereede geraeckt es soo dat hier van geen seker ofte vast bescheet en is als de hant van Willem Jacobssen' Het bleek dat Willem Jacobssen alles in de puntjes uitgewerkt had. Na zijn dood kwa men achtereenvolgens in aanmerking: 1. Sanderina Sanders, zijn nicht. 2. De oudste van de kinderen van zijn broer Dirck Jacobssen. 3. Willemijntgen Willems, zijn dochter. 4. Jan Pieterssen, zijn neef. 5. Dignus Pieterssen, zijn neef. 6. De oudste van de kinds kinderen. Sanderina bleek vóór Willem overleden te zijn, zodat de oudste dochter van Dirck Jacobssen, Pieternelleken Dircx, aan gesteld werd. Zij is getrouwd geweest met Jochum Jansz. de Smit, zodat zij in de overlopers als 'weduwe van Jochem de Smit' staat. Zij hadden een zoon Dirck Jochumsz. Smit. Verder is er niets van hen bekend. Voor het eerst is in de overlopers dit goed als gaandeland beschreven. Het komt meer voor, dat dit niet vermeld werd. Aangezien al het gaandeland gecreëerd is vóór de reformatie, is het zeker dat dit land ook in de tijd vóór 1662 gaandeland was. De onder de nummers 3, 4 en 5 genoemde gegadigden zijn nooit aan het gebruik van het gaandeland toegekomen. De overlopers van 1676 en 1683 Er komt nu een geheel nieuwe naam op de proppen: Barbel of Barbara Swaaf. Zij was ook een dochter van Dirck Jacobssen en trouwde te Goes op 6-8-1623 met Pieter Jansz Swaef. Uit dit huwelijk zijn tenmin- 106

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 108