ste zeven kinderen geboren, die te Goes hervormd gedoopt werden. Na de dood van Barbara, die tussen 1683 en 1690 plaatsge vonden heeft, was er een ruime keuze om een opvolger uit haar eigen gezin te kiezen. Nu begint een periode van vier heventijden dat het goed in handen was van leden van de familie Swaaf. De overlopers van 1690 en 1697 Na het overlijden van Barbara Swaaf, werd haar oudste zoon, de op 7-4-1624 te Goes gedoopte Jan Pietersz Swaaf, de nieuwe possesseur. Hij wordt al in 1680 vermeld als possesseur van het gaandeland in de 's-Heer Arendskerke polder. Hij is driemaal getrouwd geweest en is vóór 1704 overle den.21' De overloper van 1704 Cornelis Swaaf (Zwaaff), een jongere broer van Jan, heeft omstreeks 1702 het land verworven. Zijn doop heb ik niet kunnen vinden, maar volgens een akte uit 1662 blijkt hij ook een zoon van Barbara Swaaf te zijn.221 Hij is in 1712 overleden, want in hettreek bouck van Oud 's-Heer Arents- kereke' van dat jaar staat hij nog genoemd. De overloper van 1712 In 1712 kwam het land op naam van Adriana Bloncke te staan. Het heeft wat hoofdbrekens gekost om uit te vinden wie zij was en waarom zij op de nominatie stond als possesseuse. Het bleek dat zij de jongere zuster was van de Goesse nota ris Pieter Bloncke. Aangezien deze in 1710 overleden was had zij klaarblijkelijk zijn plaats als possesseur ingenomen.23' Maar dat verklaarde nog niet waarom. Wie waren die Blonckes? Stamden zij uit de aanzienlijke familie die oorspronke lijk in Reimerswaal woonde en waarvan afstammelingen naar Halsteren (Brabant) vertrokken waren en mogelijk ook naar Veere?241 Als notaris is Pieter zo vriendelijk geweest om in zijn zwierige handtekening zijn leeftijd te verwerken. Daardoor kon berekend worden dat hij in 1653 geboren is. Zijn doop en die van zijn zuster waren echter niet te vinden, hoogst waarschijnlijk omdat zij katholiek waren en er uit die tijd geen katholieke doopregisters bekend zijn. Pieter was reeds op negentienjarige leeftijd notaris in Goes geworden. Daarvóór had hij gewerkt bij notaris Dignus Petri.251 Dan ga je je afvragen of hij aan hem verwant was. Pieter heeft het probleem gedeeltelijk zelf voor mij opgelost door in twee notariële akten duidelijk te laten vastleggen dat hij een zoon was van Martina van Ossewaerde, die op 7-8-1649 op het stadhuis te Goes getrouwd was met Dignus Petri. Hiermee is onomstotelijk bewezen dat Pieter en Adriana Bloncke zoon en dochter waren van Dignus Petri. Waarom zij de naam Bloncke kozen blijft alsnog een raad sel.26' De overloper van 1719 en een admi raal zonder vloot Adriana Bloncke heeft maar één heventijd het gaandeland bezeten. In 1719 is het teruggegaan naar de familie Swaaf. Het staat dan op naam van Pieter Dirkse Admiraal, die oorspronkelijk Pieter Dirkse Swaeff heette en een zoon was van Dirck Geertse Swaeff. Hij is R.K. getrouwd te Goes c. 1685. Bij de R.K. dopen van twee kinderen in 1687 en 1690 wordt hij alleen Pieter Dirckse genoemd, in 1696, 1698 en 1701 steeds Pieter Admiraal. Hij heeft in een schepenakte omstandig uitgelegd, dat hij recht had op het gaandeland omdat zijn oudere zuster Adriaantje Dirckse Swaeff overleden was. Zij waren vermoedelijk kinderen van Dirck Geertsz, die in een akte van 1647 hovenier in Goes genoemd werd. Ik kan niet verklaren waarom Pieter de naam Admiraal aangenomen heeft.27' Wilde hij duidelijk maken dat hij niets te maken wdlde hebben met die protestantse Swaaf'en? De overlopers van 1726 en 1733 Van de opvolger van Pieter Dirkse Admi raal, Dirck Gijsbrechtse Admiraal is mij alleen bekend dat hij in 1729 in Goes begraven is. Dat hij nog op de overloper van 1733 wordt vermeld zal een admini stratieve fout zijn omdat men niet tijdig op de hoogte gebracht was van zijn overlijden. Na zijn dood heeft zijn zuster Pieternella Gijsbrechts (R.K. gedoopt c. 1682) het 107

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 109