ter beschikking. Om onduidelijke redenen adden de Franse eenheden in Nederland iet de gebruikelijke stafkaarten van de chaal 1: 50.000. Ook de Franse eenheden n Noord-Brabant ondervonden dit euvel. Na ontscheping liepen de eenheden naar de un aangewezen vakken aan het Kanaal oor Zuid-Beveland. Zonder te aarzelen verd er aan de verdediging gewerkt. uitenant Courtois kreeg opdracht het regimentsgebied te verkennen en contact te maken met de Nederlandse troepen, aarna rapporteerde hij zijn bevindingen, ussen Wilhelminadorp en Kattendijke as een bataljon van 224e Régiment Infanterie. Tussen Kattendijke en Wemel- nge bevond zich een Nederlandse een- eid. Ze wisten niet hoe de toestand ten losten van het kanaal was. Bij Wemeldinge gen twee Franse oorlogschepen. Ze gaven :gelmatig vuur af op de omgeving van de reekrakdam. De Postbrug was openge- aaid en voorzien van springstof. De brug Wemeldinge was eveneens voorbereid oor vernieling, maar was geopend voor het ;rkeer. ndertussen werden de overige eenheden aar Zuid-Beveland overgebracht. De laat- e ontscheepte in Hoedekenskerke om 2.00 uur. Sommige werden met gevorderde ■achtauto's vervoerd, de meeste moesten pen in de donkere en broeierige nacht, e tocht vorderde moeizaam. Onderweg wam men groepen vluchtelingen tegen, nverlichte voertuigen reden hen voorbij of borkruisten de colonne. Het grommen van e Duitse vliegtuigen in de donkere lucht as angstaanjagend. Het 3e Bataljon moest ageveer dertig kilometer lopen en het 2e iataljon twintig. Zonder goede kaarten ver waalden de meeste eenheden. anaf het aanbreken van de dag werden zij aophoudelijk door vijandelijke vliegtuigen emitrailleerd. De verliezen waren gering, an de eigen luchtmacht was geen spoor te bekennen. Op 15 mei tussen 06.30 en 09.00 uur bereikten de laatste eenheden un vakken en groeven zich in op de dijk. e verdedigingsvakken waren als volgt ngericht. -Ie Bataljon: Hansweert-Vlakebrug, met de le Compagnie: Vlakebruggen, 2e Com pagnie: Schore oostrand, 3e Compagnie: Hansweert -2e Bataljon: Vlakebrug-Wemeldinge, 6e Compagnie: Postbrug, 5e Compagnie: Wemeldinge, 7e Compagnie: zuidelijk Wemeldinge -3e Bataljon: Wemeldinge-Kattendijke, 11e Compagnie: oostelijk vak, 10e Compag nie: midden vak, 9e Compagnie: weste lijk vak, met verspreid: luchtafweer. 68e GRDI: Kloetinge, 307e RA: omgeving Kapelle, Regimentsstaf: Kapelle. In de morgen van 15 mei verrichtte luite nant Robineau een aanvullende verken ning en hij bracht rapport uit aan de regi mentsstaf: Kanaal: breedte tachtig meter, diepte acht meter, hellingshoek oevers ongeveer 35%, niet doorschrijdbaar voor gepantserde voertuigen. Toestand van de overgangen: de verkeers- en spoorbrug bij Vlake waren vernield, maar onvoldoende. De spoorbrug kon te voet worden gebruikt. De sluizen waren niet vernietigd. Vele schepen waren aan de oostoever van het kanaal afge meerd. Het terrein was in het voordeel van de vijand. De hogere dijk aan de oostkant zorgde voor een dode hoek van vierhonderd a vijfhonderd meter. Dat gebied kon alleen met mortieren worden bestreken. Maar de meeste mortieren bevonden zich nog in de gevechtstrein. De schepen aan de over zijde kon de aanvaller als dekking of over- steekmiddel gebruiken. Aan de eigen zijde waren veel huizen, tuinen, boomgaarden en heggen die goede dekkingmogelijkheden voor een infiltrerende vijand boden. Na de oorlog zijn aan de infrastructuur belangrijke wijzigingen aangebracht. De Bonzijbrug was een smalle draaibrug en is nu een vast dijklichaam. Het sluizen- complex is buiten werking en de ingang van het kanaal is oostwaarts verlegd. De Postbrug was een smalle draaibrug, nu een vaste en deels beweegbare brug. Het brugwachtershuis is gesloopt. Bij de Vlake- 9

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 11