land voor één heventijd overgenomen. Zij is voor de wet van Heinkenszand getrouwd op 12-6-1708 met Adriaan Dignusse de Jonge (c. 1661 - 1713), weduwnaar van Jacomijn- tje Dignusse Drossaert. Pieternella schijnt hertrouwd te zijn met Pieter Bosman, en na diens overlijden met Adriaan Burman.28' Op 17-3-1740 heeft Burman een verkla ring afgelegd voor schepenen van 's-Heer Arendskerke, dat zijn vrouw Pieternella Gijsbregtse, na het overlijden van haar broer Dirck de enige gerechtigde was op de revenuen van het gaandeland. De overlopers van 1747 t/m 1859, de verwatering Reeds in 1719 heeft Pieter Janse van 't Westeinde het gaandeland gebaand. Na zijn dood in 1757 tot 1768 opgevolgd door zijn weduwe. Vanaf 1747 stond het gaan deland in het Oostdorp ook werkelijk op zijn naam, zonder dat familieverwantschap met Pieternella Gijsbrechts of een van haar voorgangers aangetoond kan worden. In de overige twee percelenbenoorden wege' en in de 'Coosaart', bleef haar naam tot 1771 op de overlopers staan en vanaf 1778 t/m 1810 op naam vanPieternella Gijsbrechts successeurHet is duidelijk dat wij hier te doen hebben met verwatering van het begrip gaandeland. Zolang de revenuen van het land bleven binnenkomen zullen de ontvangers zich niet afgevraagd hebben of de erfopvolging volgens de klassieke regels gevolgd was. Na Pieter van 't Westeinde waren eigenaars: 1775-1789 Huijbregt Pieterse van 't Westeinde (geb.1733- overl.1809), zoon van de eerder genoemde Pieter. 1796-1803 Marinus Janse van 't West einde (geb.1766- overl.1805). 1810-1838 Domus Jansz. Vermet (dijkgraaf, ged. Borssele 11-4-1756, overl. 's-Heer Arendskerke 15-3-1849). 1845-1859 Pieternella Lafort, de in 1791 geboren dochter van Thomas Thomasse Lafort en Maria Cornelisse Boonman. Zij heeft in Middelburg gewoond, maar schijnt niet in Zeeland te zijn overleden. Zij staat in het kadaster van 's-Heer Arendskerke, o.a. als eigenaar van het perceel H 14 dat 1,224 ha groot is, omgerekend 3 gemeten 35% roede.29' In de overlopers staat haar naam nog tot 1859 (zie afb. 2.). Samenvatting Ik heb geprobeerd om met een aantal voorbeelden te laten zien dat overlopers een waardevolle bron zijn voor regionale geschiedenis en genealogie. Daarnaast heb ik mij geconcentreerd op de instelling 'gaandeland', waarvan ik in de loop der jaren diverse interessante voorbeelden op Zuid-Beveland gevonden heb. Ik heb mij daarna geconcentreerd op het gaandeland van Janne Thonisdr. en Willem Machielsz. Afb. 4. De handtekeningen van Adriana Bloncke en van Pieter Bloncke, onder een notariële akte van de Goese notaris Johan van Ossewaerde, gedateerd 8 maart 1701. Konden broer en zus het niet eens worden over de spelling van hun naam(Gemeentearchief Goes, RAZE 2139.) 108

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 110