Boekindruk Bevelands Welvaren. Een reis door de Bevelandse archievenverhalen en beelden van mensen en plaatsen op een voormalig eiland. Auteurs: Allie Bart, Frank de Klerk, Mirjam Louisse. Met tekeningen van Danker Jan Oreel. Uitgegeven door Het Paard van Troje, Goes 2008. ISBN 9789080953130. Te koop in de boekhandel voor 16,95. In het boek komen, naast de stad Goes, alle dorpen (43) van zowel Noord- als Zuid- Beveland aan bod. Van elk dorp wordt in het kort een aantal historische feiten opgesomd, aangevuld met verhalen die een min of meer hilarisch karakter hebben, al heb ik ze in veel gevallen meer als tragisch ervaren. De gegevens die in dit boek gebruikt zijn, komen uit de archieven van de Bevelandse gemeenten en uit de mondelinge overleve ring. Het boek heeft veel mooie oude foto's, aangevuld met fraaie en vaak grappige tekeningen van Danker Jan Oreel. De inleiding bevat o.a. een overzicht van de geschiedenis van Noord- en Zuid-Beve land, waarin het agrarische karakter van de beide eilanden opvalt. Van alle dorpen wordt kort de ontstaansgeschiedenis besproken en vaak wordt ook het karakter van het dorp geschetst. De verhalen gaan meestal over uit de pas lopende bewoners, die zich te buiten gingen aan overmatig drankgebruik, het niet zo nauw namen met de huwelijkstrouw, schul den niet (konden) terugbetalen of die niet voldoende rechtzinnig waren in de leer. Het zal in de doorgaans rustige dorpen heel wat opschudding veroorzaakt hebben. Ieder dorp had wel zijn schuinsmarcheerders, de drinkebroer, de schender van de zon dagsrust, de echtbreker en de dief. Zo had Hoedekenskerke tante Sophie, die zich op zondagochtend bezatte door cognac te drin ken uit een theekopje. In Kapelle kon zelfs de dominee niet van de drank afblijven. In Colijnsplaat belandde een koe in een plaatselijk café. De achtergrond van deze verhalen is vermoedelijk meer triest dan komisch. Hoewel het niet de opzet van dit boek is, ben ik daarin meer geïnteresseerd. Ondanks de titel, ben ik weinig welvaren in de verhalen tegengekomen. De hoofd rolspelers zijn meer mislukkelingen dan geslaagde leden van de toenmalige maat schappij. Voor het welvaren en ook de welvaart moet men op zoek naar andere groeperingen uit de maatschappij. Afb. 1. Schore. (Alle afbeeldingen uit het boek.) 111

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 113