Afb. 5. Verwoestingen aan het Kerkplein in Kapelle, mei 1940. (Gemeentearchief Kapelle.) bruggen is de spoorbrug noordwaarts ver plaatst. De verkeersbrug heeft nu een regi onale functie. Een autosnelweg met tunnel vlakbij heeft de oost-west verbindingstaak overgenomen. In Hansweert is het slui- zencomplex en dus ook de kanaalmonding verplaatst. Het kanaal is verbreed en de dijken zijn verhoogd. De Fransen komen De in de inleiding genoemde Groupement Beauchesne, gemotoriseerde verken ningseenheden, was reeds in de vroege avond van 10 mei op Walcheren en Zuid- Beveland. Ze werd overal verspreid, ook in Kapelle. De pantserwagens trokken veel belangstelling. In 2007 zond Omroep Zeeland een filmfragment uit waarin drie pantserwagens en andere voertuigen de Abdijpoort in Middelburg binnenreden. De commentaarstem merkte op dat bij de toeschouwers weinig enthousiasme te bespeuren was. In Wemeldinge zag Corne- lis Dagevos (dertien jaar) hoe drie pant serwagens over de Bonzijbrug het dorp binnenreden. Ze bleven een poosje ergens staan en gingen toen verder in de richting van Kapelle.181 Dat verkenningseenheden vele pantservoertuigen, motoren en andere voertuigen hadden wordt door een benzine- leveringsstaat bewezen. Die vermeldt dat in Kapelle op 11 mei aan de Fransen 8.750 liter benzine werd geleverd. En petroleum 'in bulk'. Gerard Ruissen (negentien jaar) stond met enkele vrienden op zaterdag 11 mei rond 19.00 uur bij de sigarenwin kel van Sinke in de Ooststraat. Hoog in de lucht was een Duits vliegtuig. Een paar Franse soldaten namen het met een mitrailleur onder vuur. Ondanks dat het schieten geen resultaat opleverde, hadden zij daarbij zichtbaar veel plezier.19) Op 14 mei werden de Franse infanterie- soldaten overal waargenomen. Cornelis Wisse (achttien jaar) zag lange colonnes soldaten over de 's-Gravenpoldersedijk naar Schore lopen. Ze waren klein van stuk, rond de dertig jaar, in een correct tenue en zeer gedisciplineerd. In de colon nes waren weinig Noord-Afrikanen. Tussen de pelotons waren kanonnen en keuken- 10

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 12