Nederlandse officier zijn chauffeur en auto als gids ter beschikking. Champy nam plaats in de auto en de tocht werd met verhoogde snelheid voortgezet. Het artillerievuur verhevigde en meer Duitse vliegtuigen waren nu hoorbaar en zicht baar. Plotseling stond de colonne stil. De voorste auto lag omgeslagen in de berm, iets verder vond men Champy bewusteloos op de grond. De Nederlandse chauffeur was onvindbaar. De kapitein werd naar het St. Joanna ziekenhuis in Goes gebracht waar men een bekkenfractuur constateerde. Naast hem lag luitenant Hatton van de 68e Groupement de Reconnaissance de Divi sion d'Infanterie. In dezelfde nacht was hij met zijn motor tegen een onverlicht voer tuig gereden. Luitenant Huguet nam het bevel over en zette de tocht voort. Onder weg kon hij ternauwernood de voortsnel lende Duitse detachementen ontwijken. Toen de gevechtstrein Kapelle bereikte waren de compagnieën al in een gevecht gewikkeld. 14 -15 mei - De laatste voorbereidingen en schermutselingen Achtervolgd door de Duitsers weken de Franse troepen in Noord-Brabant uit naar de Vesting Antwerpen. De SS Standarte Deutschland boog af naar Zuid-Beveland. Het was duidelijk dat de vijand bijna voor de deur stond. Majoor Périer aarzelde niet en gaf de infanterie opdracht zich in te graven, de artillerie kreeg vuuropdrachten en de twee geniecompagnieën in 's-Graven- polder moesten de overgangen en moge lijke oversteekmiddelen aan het kanaal onderzoeken. De genie ging snel aan het werk. De Vlakebruggen waren onvoldoende vernield en boden de aanvallers oversteek- mogelijkheden. Een poging om ze afdoende te vernielen was niet mogelijk omdat er onvoldoende springstof was. Bij de Bonzij brug en Postbrug werd de oever waar de draaibrug aan vijandszijde aansloot opge blazen. De afgemeerde binnenschepen aan de oostelijke oever konden door de vijand als dekking of oversteekmiddel worden gebruikt. Ze werden daarom naar de haven gebracht of afgezonken. Het 2e Bataljon In Wemeldinge stelde luitenant Bourges zijn Hotchkiss zware mitrailleurs op langs de kanaaldijk en tegenover de sluis. De laatste positie was ongunstig, een Hotch kiss was bedoeld voor schootsvelden van tweehonderd a vierhonderd meter en hier was de afstand iets meer dan vijftig meter. Eigenlijk zou hier een lichte mitrailleur volstaan, maar daarvan had men er te wei nig. Om de oever aan vijandszijde beter te kunnen zien richtte hij een waarnemings post in op de zolder van een verlaten huis. De soldaten hadden honger, bij vertrek uit Zeeuws-Vlaanderen was een rantsoen uitgereikt. Daarbij was de fourier niet erg genereus geweest. Een half rondbrood, een blik sardines, een reep chocolade, een blik leverpastei en een veldfles wijn. Hier moest men drie dagen van leven. Gelukkig kregen zij eten van de inwoners van Wemeldinge. Toen Bourges lopend over de dijk het pelo ton inspecteerde wenkten overal mensen vanuit de voortuin om te komen eten: 'Kom, kom(Wiens, viens'.) De inwoners werd geadviseerd het dorp te evacueren, maar niemand wilde zijn huis verlaten. Totdat een Duits vliegtuig een paar bommen liet vallen die met het nodige lawaai explodeer den. Niet lang daarna kwamen de inwoners met wagens, fietsen en kinderwagens te voorschijn en verlieten het dorp. Nu waren de Fransen alleen. In de avond kwamen drie Franse oorlogs schepen geruisloos ter hoogte van Wemel dinge. De Chasseurs no. 6, - no. 9 en - no. 41 zouden majoor Bouvier met hun 75 mm kanonnen vuursteun verlenen. Een Neder lands schip dat niet antwoordde op de her haaldelijke vraag: 'Bent u vriend of vijand? werd beschoten en zonk. In de nacht werd Wemeldinge onophoudelijk door mortieren en artillerie onder vuur genomen. De stuk ken van 307e Régiment d'Artillerie en de Chasseurs beantwoordden het vuur. In de vroege ochtend hadden de Chasseurs alle munitie verschoten en ze vertrokken. Ondanks de angstaanjagende aanvallen van de Stuka's en het artillerievuur waren de verliezen in Wemeldinge gering.251 14

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 16