d 3 sluisovergangen werden met hinder- issen van prikkeldraad ontoegankelijk smaakt. De burgemeester gaf hiervoor :ijn medewerking nadat majoor Bouvier hem met arrestatie had bedreigd. Intussen verplaatste de Nederlandse bezetting van de Zanddijkstelling zich achterwaarts na e bekendmaking van de capitulatie. Ver- baasd en niet begrijpend keken de Fransen toe hoe de Nederlandse soldaten met een eiboot het kanaal overstaken. Dit sterkte un zelfvertrouwen niet. Maar in Wemel- nge werd men verblijd met de komst van de Chasseurs no. 6, - no. 9 en no. 41. Deze j ranse onderzeebootjagers zouden het igiment met hun 75 mm kanonnen vuur- eun verlenen op doelen langs het kanaal, aat in de middag had de verdediging alles at in het vermogen lag in gereedheid sbracht. Het werd hoog tijd dat de man happen van kapitein Champy arriveer- m. De Duitse luchtmacht was meester in lucht en trad steeds agressiever op. De Compagnie in Wemeldinge werd met jinmen en mitrailleurs bestookt. Gelukkig elen er slechts enkele gewonden. Cornelis agevos die aan de Bonzijweg in Wemel- i nge woonde beleefde de aanvallen als lgt. 'In de omgeving van ons huis en de ranjeboomstraat waren veel Franse solda- i Ti. Ze werden door twee Stuka's met zeven acht bommen bestookt. Ze vielen dicht j ons huis, op de meestoof en het huis van Hubrecht Nieuwenhuizen, de gepensi- v leerde veldwachter, even verderop in de ranjeboomstraat. De schade was enorm, aar er vielen geen slachtoffers. Dat laat- :e waarschijnlijk doordat al veel mensen aren geëvacueerd naar Wolphaartsdijk. e Fransen waren oudere reservisten, maar aren fanatiek en zij wilden wel vechten, icht bij ons huis stond een luchtdoelmi- ailleur op affuit. Ze schoten op de vliegtui gen en stonden te stampvoeten als ze geen succes hadden' 1 a Zeeland werden geen Duitse parachu- sten ingezet, maar niettemin werden er de gemeld. Het 3e Bataljon rapporteerde 3n 'parachutistenlanding' in de richting an Goes. Patrouilles gingen op zoek en aerden vermoeid en onverrichter zake terug. Maar de volgende dag kon luitenant Hernandez twee van 'hen' op vijfhonderd meter van de commandopost van het 2e Bataljon gevangen nemen. Het bleek echter loos alarm. De angst voor parachutisten en de pogingen om ze op te sporen kostte veel energie. De 6e - en 7e Compagnie kregen ook luchtaanvallen te verduren. Even later zagen ze Duitse motorrijders en soldaten op de fiets de Postbrug naderen. Een bat terij van 307e Régiment d'Artillerie opende het vuur, waarop de vijand zich verspreidde en gedekt naar het kanaal gingen. Bij het brugwachtershuis installeerden ze een mitrailleur. Die bestreek niet alleen de Postbrug waar de Franse genisten bezig waren, maar ook de gehele westoever. Iedere zichtbare beweging werd met een salvo afgestraft en veroorzaakte ernstige Afb. 9. De zwaar beschadigde toren van de hervormde kerk van Kapelle gezien vanuit de Weststraat, mei 1940. Gemeentearchief Kapelle.) 17

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 19