Afb. 10. 16 mei, tegenaanval Soyer en Le Goff. (Detail kaart 48 oost 1962 Topografische Dienst.) verliezen bij beide compagnieën. De eigen mitrailleurs konden geen vuur uitbrengen, ze waren defect door het opwaaiende stof van de bomexplosies. De artillerie werd gevraagd de mitrailleur uit te schakelen. Bij de 3e Compagnie bleef het rustig tot 08.30 uur. Een detachement Duitsers ver toonde zich aan de oostelijke oever. Zodra de Fransen het vuur openden gingen ze in dekking. De Duitsers schoten een lichtko- gel af, niet lang daarna volgde een zware artilleriebeschieting. Enkele huizen werden zwaar beschadigd, andere vlogen in brand. In zijn commandopost in Kapelle ont ving majoor Périer de meldingen van zijn bataljons. Hij liet de gevraagde geweer- en mitrailleurmunitie opvoeren. Het werd hem duidelijk dat de hoofdaanval op het kanaal zou worden gericht. Hij besloot een tweede lijn te vormen met het 3e Bataljon. Hij gaf opdracht om de 9e - en 10e Compag nie een locatie ten westen van Kapelle te laten innemen. De twee compagnieën had den in de vorige nacht al flinke afstanden moeten lopen. Ze kwamen dan ook uitgeput om 16.30 uur op de aangegeven locaties aan. De 11e Compagnie zou op een later moment volgen. De nacht van 15 -16 mei De nacht van 15 op 16 mei verliep zeer onrustig. Aan beide kanten werd hevig geschoten. Zowel de Duitse als de Franse artillerie zette de beschietingen van overdag onverminderd voort. Achter de Franse verdediging schoten bijna overal lichtkogels omhoog. De goed verborgen 'parachutisten' waren bezig. Tegenover de 7e Compagnie probeerden de Duitsers een overgang te forceren. De poging werd door goed gericht vuur van de Chasseurs verijdeld. Dicht bij de Postbrug stonden plotseling twee huizen aan de westoever in brand. Ook een schuur op de andere oever ging in brand. Op dit moment nam kapitein Soyer met een detachement van het 68e Groupement de Reconnaissance de 18

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 20