0: derweg werd hij meermalen beschoten. Hij rapporteerde kapitein Day de situ atie aan de brug en kreeg zelf informatie da t de aanval overal was ingezet. Op de t ugweg doken vliegtuigen omlaag en b( stookten hem met mitrailleurvuur. Terug bi zijn compagnie vond hij zijn versterkte cl nmandopost 'ingesneeuwd'. Eén van de gewonden vertelde, dat een Duitse motor ic der er een handgranaat in had gegooid. Omstreeks 12.00 uur werd de compagnie ui drie richtingen beschoten. Bij de brug zc iden één pelotonscommandant, vier groepscommandanten en een tiental solda ta i gesneuveld zijn. Verder werd één man V€ -mist en waren er tientallen gewond.311 Om omsingeling te voorkomen verliet de c npagnie de Vlakebruggen. D rechterpelotons trokken terug in de ri .hting van Schore en de linker naar het 2c Bataljon. Luitenant Bazin was com- m ndant van één van deze pelotons. Er w is weinig munitie, per geweer twintig p.: tronen en een paar handgranaten. De ni t-schietklare mitrailleurs en de daarbij be horende munitie had men meegenomen in de hoop wapenolie te krijgen. De 6e C mpagnie had ook geen wapenolie meer. D munitie werd aan de nog werkende mitrailleurs afgestaan. Op de Postweg k' am hij omstreeks 14.30 uur kapitein Le G ff tegen die met zijn compagnie naar de brug trok. Op dat moment werd er hevig Of zijn compagnie geschoten, hij besloot de vijand aan te vallen. 1 Goff gaf Bazin opdracht om de regi- iï: ntsstaf hiervan op de hoogte te stellen. I Kapelle stootte Bazin plotseling op een ac httal Duitse soldaten die om de hoek van een zijstraat rondom een auto stonden. I zin schoot direct en één van hen viel neer. De overige Duitsers namen het ini- ti lief over en schoten met automatische v pens terug. Bazin vluchtte achter een st uik in een voortuin dertig meter ver- d< op, terwijl de rest van zijn eenheid zich o' rrgaf. De Duitsers zochten naar Bazin d nu alleen nog handgranaten had. Toen v r of vijf achtervolgers de struik op tien n ter waren genaderd gooide hij een aan- valshandgranaat gevolgd door een scherf- granaat. Hij kreeg zelf twee scherven in de zij en viel. Een half uur later dacht hij twee burgers te zien die hem konden helpen. Het waren echter Duitsers die hem gevangen namen en bij andere gevangen genomen Fransen brachten. Maar de bewaking was zo slecht dat zij konden ontsnappen. Slui pend en schuilend verlieten zij Kapelle en konden zij zich in de buurt van Schore bij hun eigen troepen aansluiten.32' De regimentsstaf De regimentsstaf in Kapelle ontving ver warde berichten. Tussen 08.30 en 09.00 scheen er een bres geslagen te zijn in de verdediging. De vijand was met kleine groepen infanterie en pantserwagens erin geslaagd over het kanaal te komen en spoedde zich zo snel mogelijk naar het wes ten. Daarbij toonden zij weinig belangstel ling voor eventuele tegenstanders links en rechts van de weg. Kapelle werd door vlieg tuigen gebombardeerd en door artillerie beschoten. Ook de regimentscommandopost ontkwam daar niet aan. Het lawaai van mitrailleurvuur, bomexplo sies en rook maakte duidelijk dat er een hevig gevecht aan de gang was in de buurt van Schore. De regimentscommandant besloot majoor Bourgon naar de comman dopost van het le Bataljon in Biezelinge te sturen om zich te laten informeren. Maar ook kapitein Day had geen contact meer met zijn compagnieën in Schore en de Vlakebruggen. Wel was duidelijk dat de omstandigheden drastisch veranderd waren. Bourgon besloot zelf poolshoogte te nemen. Samen met kapitein Davoy ging hij met de auto, die door de korporaalaalmoe zenier Etoc werd bestuurd, in de richting van het gevechtsrumoer. Bij de Smokkel- hoek reden zij in op groepen oprukkende Duitsers die onmiddellijk het vuur open den. De drie Fransen vonden daarbij de dood. Zij werden na de gevechten door bur gers in de directe omgeving begraven. De Postbrug Bij de Postbrug kreeg de 6e Compagnie het zwaar te verduren. De vijand had de 21

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 23