uk verhoogd en het was duidelijk dat 1 ier een aanval zou volgen. Majoor Bouvier rapporteerde dit aan de regimentsstaf en roeg dringend om de vrachtwagens van jn gevechtstrein te sturen. De Duitse mitrailleur die in het brugwachtershuis de hele oostoever bestreek was nog steeds iet buiten gevecht gesteld. Met de inzet an artillerie riskeerde men de eigen troe- en met kortvallende granaten te treffen, iajoor Bouvier overlegde met de artille- eofficier en besloot over een frontbreedte an tweehonderd meter tegenover het •ugwachtershuis de bezetting terug te ekken. Het risico van 'kortvallers' werd o vermeden. Luitenant Hernandez begaf ch per fiets naar de compagnie om deze )dracht over te brengen. Op de terugweg ou hij zich ervan verzekeren dat de ver- erkte compagnie van Le Goff op het bevo- n kruispunt west van de brug aanwezig as. Tot zijn schrik zag hij niemand. Aan e Goff was de vorige avond het kruispunt op de Michelinkaart aangewezen. Op deze 1 aart had de Postweg slechts één kruis- ant, namelijk die bij Teekenburg. In de i uisternis kwam hij bij het eerste, niet op c e kaart vermelde, kruispunt na Kapelle "ia nam daar positie in. Hernandez stuurde n 10.15 uur een ordonnans op de fiets aar Le Goff met een geschreven opdracht n alsnog het juiste kruispunt te bezetten, en andere ging naar de regimentsstaf om e situatie te rapporteren. .aar Kapelle was niet meer te bereiken, ieine groepjes Duitsers waren reeds op ■rschillende plaatsen rond het dorp actief, e regimentscommandopost bij de School iet de Bijbel werd sinds 06.00 uur onop houdelijk door vliegtuigen gebombardeerd vervolgens met boordwapens beschoten, e situatie op de wegen verslechterde met et uur, alles wat op de weg bewoog werd oor vliegtuigen met mitrailleurs bescho ten. oor het front van de 7e Compagnie dreef ond 10.15 uur een dikke rook, afkomstig an een brandende schuur. Tussen de ookwolken door kon men aan de over- ant de vijand met ladders zien lopen. De luchtbombardementen werden heviger, maar veroorzaakten weinig verliezen. Wel raakten de mitrailleurs defect door de zandregen die door de explosies werden veroorzaakt. Achter de 7e Compagnie klonk het knetterende geluid van Duitse auto matische wapens. Er vielen vele gewonden. Onder hen soldaat Donatien Hamon uit Derval. Hij werd door een 'parachutist' in een boom geraakt. De goed gecamoufleerde 'parachutist' zou zich daar al voor de komst van de Fransen hebben verborgen. Toen hij bloed opgaf dacht Hamon, dat zijn laat ste uur was gekomen. Na de gevechten werd hij behandeld door dokter Gnirrep in Wemeldinge. Een kogel had zijn long, milt en ingewanden getroffen.33' Onder dekking van de rook slaagde de vij and er in om de opengedraaide Postbrug met touwen weer dicht te trekken. Onzicht baar achter de oostelijke dijk naderden pantserwagens die zich opstelden om over de brug te rijden. De Duitsers benutten het ontruimde front van tweehonderd meter en staken het kanaal ten noorden van de Post brug met rubberboten over. Het artillerie vuur op het Duitse mitrailleurnest in het brugwachtershuis had geen effect. Zonder op de verliezen te letten zette de vijand de aanval voort. Hierbij werden zij uitstekend ondersteund door Stuka's. Op sommige plaatsen leek het op een gevecht van man tegen man. Bij de 7e Compagnie raakte kapitein Simon gewond, luitenant Mercier werd gedood. Van luitenant Nau van de 6e Compagnie werden beide benen verbrij zeld. Luitenant Hernandez vond op weg naar de commandopost van het 2e Bataljon de dood. De 5e Compagnie in Wemeldinge werd niet over de grond aangevallen. Wel kreeg de compagnie onophoudelijk artil lerievuur en luchtaanvallen te verduren. Deze veroorzaakten gelukkig weinig ver liezen. In dezelfde tijd arriveerde luitenant Huguet met de gevechtstrein van het 2e Bataljon bij de commandopost. Onderweg kon hij verschillende keren de gemotori seerde Duitse groepen die naar Walcheren snelden slechts ternauwernood ontwijken. 23

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 25