aan om in zijn plaats de eerste aanvalsgolf te leiden. Soyer sloeg het aanbod af met de oorden: 'Ik heb in '14 -'18 gestreden, het is aan mij om mijn mannen te tonen hoe ze moeten vechten'. Terwijl de aanvallers de dijk naderden werd Soyer dodelijk in de lals getroffen. Luitenant Robineau spoedde zich naar voren en nam het commando over. Maar vijandelijk vuur en Frans artil lerievuur nagelden de aanvallers aan de grond. Door zijn kijker zag hij dat Duitse railleurs zijn rechterflank van achteren naderden.361 Hij vreesde omsingeld te wor den en trok terug naar de uitgangspositie. Robineau kreeg een nieuwe opdracht. Hij moest met zijn verkenningsdetachement een opstelling bij Kattendijke innemen. Daar moest hij de terugtocht van het 2e Bataljon dekken zodat het via de dijk naar Walcheren kon gaan. Om 13.30 uur moest de opdracht uitgevoerd zijn. De aanval van de 9e Compagnie van e Goff bij de Postweg Om 02.30 uur was Le Goff bij het eerste ruispunt ten oosten van Kapelle gear- veerd en dacht op de bevolen positie te zijn gearriveerd. De compagnie groef zich m terwijl het verkenningsdetachement dat hem zou versterken iets verder reeds in positie was. De doodvermoeide solda ten vielen in slaap. In de vroege ochtend hoorde Le Goff geweervuur en explosies bij et kanaal en begreep dat de aanval was begonnen. Om 12.00 uur werd de situatie uidelijker voor Le Goff. Een groep Duit sers zou het kanaal overgestoken zijn en bevond zich nu ten zuiden van de Postweg. Le Goff besloot deze vijand buiten gevecht te stellen. De compagnie liep in colonne aan weerszijden van de weg. Nauwelijks had de compagnie achthonderd meter afge legd of de eenheid werd uit een bos in het zuiden beschoten. Veronderstellend dat iiet een lichte weerstand zou zijn besloot de commandant tot de aanval. Maar het leek een robuuste vijand te zijn, onder steund door pantserwagens met zware mitrailleurs. Le Goff kwam onder hevig vuur te liggen, even later gevolgd door rtillerievuur en luchtaanvallen. De com pagnie leed zware verliezen, vooral bij de mitrailleurgroepen. De luitenants Hardel en Trousson sneuvelden. Ook vanuit het zuidwesten werd op de compagnie gescho ten. Men vreesde voor een omsingeling. De compagnie brak de aanval af en trok terug op Kapelle. Vanuit zijn schuilplaats aan de Spaartweg zag de heer Rouw hoe op de Postweg Franse soldaten te voet en op de fiets naar Kapelle vluchtten terwijl Duitse vliegtuigen hen mitrailleerden.36' De gevechten in Kapelle Het verkenningspeloton van de gewonde luitenant Colin beveiligde de oostrand van het dorp. Bij de boerderij van de weduwe Wisse Nijssen in de Maalstede vond men later zes gesneuvelde Fransen. Een van hen was een luitenant van bijna twee meter lang. Hij had veel geld in zijn jas en was waarschijnlijk de betaalmeester.37' Op sommige plaatsen in het dorp werden vanaf 09.00 tot ongeveer 16.00 uur gevech ten geleverd. Een aantal burgers was niet geëvacueerd. De angst om onder het puin van hun eigen huis te worden bedolven deed velen van hen besluiten een schuil plaats in de tuin te improviseren. Zo ook de familie Burger in de Biezelingsestraat. Door een kier van de planken deur zagen ze een SS-er met een pistool in de ene hand en een handgranaat in de andere naderen. Toen hij de deur opengooide riep iedereen, zoals afgesproken, dat hier Hollanders zaten. De SS-er gebaarde dat ze er rustig konden blijven. Het volgende zagen ze niet, maar konden het achteraf reconstrueren. De SS-er liep door naar de poort (later vond men hier het veiligheidskoord) en wierp een handgranaat in de voortuin van de buurman waar een Fransman in dek king lag. Deze raakte gewond, evenals zijn kameraad die aan de overkant achter een boom stond. De Fransman werd met zijn eigen geweer de hersens ingeslagen. Het besmeurde wapen vond men later in de tuin.381 De familie Ageerts (vader, moeder, zoon, dochter) zaten in de solide kelder van hun huis aan het Kerkplein. Van ongeveer 09.00 uur tot 16.00 uur hoorden zij het lawaai van hevige gevechten in de straten. 25

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 27