Inhoud Woord vooraf Woord vooraf De Franse slag L.H. Brugghe Zondags Zilver in Zeeland Koen van Rooijen Daniël Adrianus Poldermans (1877-1939), dichter van het Zeeuwse Volkslied G. J. Lepoeter Heiligen in een lijstje Dory Kicken De NS-stations op Zuid-Beveland Frank de Klerk Veldwachters op Zuid-Beveland Albert L. Kort Van der Spoel, een schilder op Zuid-Beveland Ad Beenhakker Misleid of geraffineerd? W.P. den Toom Stoelendans met land Paul Harthoorn Boekindruk: Bevelands Welvaren Hugo de Potter 2 39 41 57 63 71 85 93 95 111 Het doel van de Heemkundige Kring De Bevelanden staat duidelijk omschreven in de statu ten van onze vereniging. Daarin is het volgende te lezen: het bevorderen van de kennis van Zuid- en Noord- Beveland en de bestudering van de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van de mensen die dit gebied bewonen en bewoond hebben, alsmede het bescher men van historische, folkloristische en heemkundige objecten. Het is beslist geen geringe opdracht die beschreven wordt. Maar gelukkig wordt in hetzelfde artikel ook vermeld hoe we dat doel zouden kunnen bereiken. Een korte samenvatting: het houden van lezingen en tentoonstellingen, het organiseren van excursies, het uitgeven van publicaties, de inzet voor het behoud van roerend en onroerend erfgoed en historisch landschap. Uit deze opsomming wil ik één specifiek onderdeel lichten en wel de publicaties. En dan met name de Spuije. We mogen toch stellen dat we het hier hebben over één van de belangrijkste dragers van onze vereniging. Voor de meeste leden is de Spuije de voornaamste, soms de enige schakel met onze Heemkundige Kring. Dan kunnen we toch zeker spreken van een vaste waarde, die we met zorg moeten koesteren. En het is nu een uitstekend moment om daar uiting aan te geven. In de vorige Spuije is al aangekondigd dat het winternummer bijzonder zou worden. In de lange publicatiereeks is dit nummer 75, een mijlpaal en alle reden om er een jubile umuitgave van te maken waar we trots op kunnen zijn. Vandaar deze speciale, dubbeldikke Spuije in boekvorm. Ik wens u daarmee ook dubbel zo veel leesplezier. De grote verscheiden heid aan boeiende artikelen staat daar zeker garant voor. Ik wil de redactie complimenteren met dit bijzondere nummer en bedanken voor het vele werk dat het mogelijk maakte om deze mijlpaal te bereiken. We hopen dat de toekomst ook nog veel boeiend leesmaterieel in het verschiet heeft. Maar laten we niet vergeten dat we nog op meerdere fronten actief zijn en in dat verband wil ik verwijzen naar onze website www.hkdebevelanden.nl. U leest daar meer over verdere activiteiten, ook zeker de moeite waard. Paul Favier, voorzitter 1

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 3