Afb. 15. Het plaatsen van kruizen en helmen op de graven bij de herbegrafenis in januari 1941. In het midden J. Ganseman. (Gemeentearchief Kapelle.) Hoofdplaat gevonden. De hoogaars werd later drijvend in het midden van de Braak man aangetroffen. Zij werd door de gebroe ders Openeer uit Hansweert teruggevaren naar de haven van Baarland.41' Ook ande ren konden per boot Zeeuws-Vlaanderen bereiken. Luitenant Derrien ontsnapte 's nachts met vijftien man in een boot. Sergeant-majoor Mieyan scheepte in met 95 man in een boot en bereikte veilig de overkant.42' Een aantal Fransen probeerde alsnog de Sloedam te bereiken. In Nieuwdorp werden ze door Duitse motorrijders gevangen geno men. De meesten bleven echter dicht bij de dijk tot ze zich aan de Duitsers moesten overgeven. Eén Fransman die probeerde te ontsnappen werd in de bil geschoten. In een ongemakkelijke houding werd hij in de zijspan van een motor naar Goes afgevoerd. In het pakhuis van Duinkerke zaten drie Franse soldaten. Ze hadden enkele vaten wijn meegenomen. Toen gevangenneming onafwendbaar werd pleegden zij de taktiek van de verschroeide aarde toe en haalden de stoppen uit de vaten.43' Het is niet geheel duidelijk waarom de Fransen op Borssele terugtrokken. Volgens een aantal Borsselaren zouden zij bij de steiger van de veerboot Terneuzen-Vlissin- gen-Borssele door Franse oorlogsschepen worden opgehaald. Enkele uren nadat de Fransen als krijgsgevangenen naar Goes waren afgevoerd zag een Borsselaar inder daad twee oorlogsschepen dichtbij de stei ger varen. Er zijn geen aanwijzingen voor een geplande evacuatie in Borssele, maar het zou mogelijk zijn. De vluchtende Fran sen hadden kunnen weten dat de gemo toriseerde Duitsers eerder bij de Sloedam 28

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 30