SOYER Louis 4ème G.R.D.I. capt. LE GOFF René A.F 271ème R.k cap. Afb. 17a en b. De graven van Soyer en Le Goff op de Franse militaire begraafplaats te Kapelle, september 2008. (Foto's auteur.) pingskade ongeveer zevenhonderd meter verder leidde, organiseerde hij persoonlijk een verdediging. Dit was waarschijnlijk de bocht bij de huidige Hogeschool Zee land. Met soldaat Vivien die zich spontaan meldde en een aantal andere soldaten ver zamelde hij achtergelaten wapens en muni tie. De generaal was tijdens de slag aan de Somme in 1916 zwaargewond geraakt en had geen kracht meer in zijn rechterarm. Desondanks droeg hij met beide handen munitiekisten aan. Kapitein Bichon instal leerde zich met een groep soldaten en een paar lichte mitrailleurs bij de sluis. Een vijand die hier overheen kon komen had de kade in schootsbereik. Intussen naderden een Duitse pantser wagen en fïetsverkenners de groep van Deslaurens. Soldaat Vivien stelde drie verkenners buiten gevecht. Zij werden door hun kameraden in veiligheid gebracht. Ook de pantserwagen trok terug. Later verscheen een tweede patrouille begeleid door een pantserwagen die direct onder vuur werd genomen. Ook Deslaurens nam met een wapen hieraan deel. Vanuit de rechterflank werd op de groep geschoten. De generaal ging met een omtrekkende beweging alleen naar de loods waar dit vuur vandaan kwam. Voor de tweede maal verjoeg soldaat Vivien met goed gericht vuur de patrouille. Toen men even later de generaal ging zoeken vond men hem dood bij een loods.501 Door zijn persoonlijke ingrijpen en opoffering kregen vijfhonderd a zeshonderd soldaten de kans om te ont snappen.51' De Duitsers drongen door tot dicht aan de kade. Bichon probeerde bij de generaal te komen, maar zag dat de Duitsers zijn ver dediging al waren gepasseerd. Hij ging aan boord van een Chasseur, waar de Duitse kogels tegen het metaal tikten. Toen het schip zich van de kade verwijderde kon de Chasseur de vijand van repliek dienen met al zijn mitrailleurs en het 75 mm kanon. Een ander schip, de 'Bouclier' van kapitein Charles de la Fournière, probeerde aan te 32

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 34