Naschrift Na de gevechten namen groepen bur gers uit Kapelle het initiatief om naar de Franse gesneuvelden te zoeken en hen te verzamelen op het kerkhof. Uit deze groe pen ontstond het 'Franse Comité' dat gedu rende de gehele oorlog met veel toewijding de Franse graven verzorgde. Het aantal gewonde Franse soldaten kan op enkele honderden worden geschat. Ze werden verzorgd op Walcheren en in Goes. Minder ernstige gevallen bracht men onder in het HBS-gebouw aan de Albert Joachimikade en de zwaargewonden in St. Joanna aan de Kloetingseweg in Goes. Hier kwam de eerder vermelde soldaat Donatien Hamon terecht. Na zijn behandeling bij dokter Gnirrep werd hij naar St. Joanna gebracht. Hij werd geopereerd aan beschadigingen aan long, milt en ingewanden. Voor zijn leven werd gevreesd en een rooms-katho- lieke geestelijke diende hem de laatste Sacramenten toe. Hij had veel pijn en kon zich niet bewegen, maar hij bleef in leven. De doktoren en het verplegend personeel deden wat zij konden voor de Fransen. Ook de burgers zetten zich voor hen in. Frans sprekende dames uit de omgeving bezoch ten de gewonden. Zij hebben veel betekend voor de Fransen. Eén van hen, mevrouw Van 't Hoff, een Franfaise getrouwd met een Nederlander, was van Rotterdam naar Zeeland gegaan toen zij hoorde dat Franse soldaten Zeeland verdedigden. Een niet ongevaarlijke reis, maar zij wilde persé helpen. Op alle manieren probeerde zij de belangen van de gewonden te behartigen. Voor Hamon heeft zij veel kunnen berei ken. Ondanks zijn slechte situatie werd hij eind 1940 overgebracht naar Maastricht in afwachting op transport naar een krijgsge vangenkamp in Duitsland. Mevrouw Van 't Hoff reisde met hem mee. Niet zonder problemen voor zichzelf wist zij de Duitse militaire autoriteiten te overtuigen dat krijgsgevangenschap voor hem niet de juiste oplossing was. Via België werd hij in januari 1941 naar een ziekenhuis in Nan tes overgebracht. Na zestien maanden en diverse operaties mocht hij het ziekenhuis verlaten. Hij werd voor negentig procent oorlogsinvalide verklaard. De taak van mevrouw Van 't Hoff werd later door haar zoon Philippe overgenomen. Hij zet zich tot de dag van vandaag actief in voor de belangen van de ancien combattants (oud strijders). Donatien Hamon had in St.Joanna veel steun van Truus Dekker uit Wemeldinge. Zij was één van de Rode Kruis helpsters die het verplegend personeel hielp. Ze sprak Frans en hield ook tijdens en na de oorlog contact met Franse gewonden. Op 4 september 2005 waren Truus Dekker, de heer en mevrouw Van 't Hoff en de schrij ver van dit artikel aanwezig bij het oorlogs monument in Chateaubriant. Op die dag werd temidden van driehonderd porte-dra- peaux de onderscheiding Légion d'Honneur uitgereikt aan de bijna negentigjarige ancien combattant Donatien Hamon. Na de plechtigheid was er een diner temidden van zijn kinderen en (achter)kleinkinderen. Gevraagd hoe hij over la Hollande dacht gaf hij een eerder gegeven antwoord: 'Je pense que je suis de sang franqais et de coeur hollandais paree quej'ai été tres bien soigné et entouré' (Ik denk dat ik Frans bloed heb en een Hollands hart omdat ik zo goed ben verzorgd en opgevangen). 34

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 36