L roy, Charles, geb. 10-4-18, St. Etienne, Loire, begr. Kapelle 18-5-40. L vrard, R.C.M., geb. 6-10-05, Corce, 271 RI. le comp, 4e sect., 18-5-40 begr. Schore. Mercier, Desire (kap.), geb. 9-1-1900 Rueil (S. et O.), 2 B.R.I.7e comp., Wemeldinge. Moreau, Ferd., Mayenne, begr. Kapelle 17-5-40. Moussel, Maur., geb. 23-4-06, Nouilly l'Eure, begr. Kapelle 17-5-40. Pageot, Aug. Louis, geb. 12-6-03, Beaumont Pied de Boeuf, begr. Kapelle 17-5-40. P .pillon, Gustave, geb. 11-9-11 Le Mans, licht. 1931-3027, begr. Wemeldinge 1940. P; rrier, Theop. Ars., geb. 28-11-08, Marigné, le Mans, begr. Kapelle 17-5-40. P' rrone, Jul., geb. Moriban, begr. Kapelle 17-5-40. P: rroux, -. Adjudant., -, -. 271ieme, Or.l-C.A., 3-2e section, begr. Kapelle 17-5-40. Pinson, Eug. Jos., geb. 23-4-15, begr. Kapelle 17-5-40. F )SSon, Marcel, lichting 1931, Le Mans, begr. Kapelle 17-5-40. F ittier, Marcel, lichting 1927, Laval, begr. Kapelle 17-5-40. Prevel, Charles, geb. 1-1-11, 271 R.I., Vire, begr. Kapelle B 8 (Wisse Nijssen). Quentin, Gaston Leonides, lichting 1929, Chartres 2972, begr. Kapelle 17-5-40. Ketiere, Julien, geb. 4-7-15, Dominiale Casson. begr. Kapelle 17-5-40. I chebois, George, lichting 1926, Seine 3e bureau, begr. Kapelle 17-5-40. 1 oche, Jul. Leon, geb. 8-5-09, Gres en Boucre, begr. Kapelle 17-5-40. Sablé, Clement Const. And., 22-11-15, St. Fraimboult, begr. Kapelle 17-5-40. f imsom, J.M.P. geb. 1-6-07, lichting 1927, 271 RI, le comp. le sectie, 18-5-40 begr. gem. Schore. Sardine, Charles, geb. Versailles, lichting 1927-5866, Min. de Guerre, 5e Dir., 5e bureau, emeldinge 16-5-40. Silvester, Romain, lichting 1927, Chartres, begr. Kapelle 17-5-40. Simon, Joseph P.M., geb. 14-3-10, Landivy, 271 RI, le comp. 2e sec. oorspronkelijk begr. gem. S hore, noord van de spoordijk. Soyer, Louis, geb. 2-3-1894 Seine le Bureau, lichting 1914-4533, 68e G.R.D.I., emeldinge 16 mei. um, Jean le, geb. 1-1-15, Plonevez de Faon, 271 RI, le bat, le comp, 18-5-40 begr. Schore. T ault, A.R.R., geb. 7-9-04, Tye St. Pateme, begr. Kapelle B 8 (Wisse Nijssen). I ecapitulatie: 58 Franse militairen werden op 17 mei 1940 op de algemene begraafplaats van Kapelle begra ven. c werden op 18 mei 1940 begraven. 5 werden oorspronkelijk in de tuin van de weduwe Wisse Nijssen begraven, later overgebracht raar de algemene begraafplaats van Kapelle. J was oorspronkelijk begraven op het grond gebied van de voormalige gemeente Yerseke. 8 waren oorspronkelijk begraven in de voormalige gemeente Schore, later overgebracht naar Kapelle. waren oorspronkelijk begraven op de algemene begraafplaats van Schore, later overgebracht r.aar Kapelle. waren op 16 mei 1940 te Wemeldinge gesneuveld en daar begraven op de algemene begraaf- I aats; herbegraven op 22 maart 1941. Na de oorlog naar Kapelle overgebracht of gerepatri eerd. Op 16 mei 1940 kwamen derhalve in de huidige gemeente Kapelle 84 Franse soldaten om het leven. I e vermelding in het boek van De Bree, Zeeland 1940-1945, blz. 133, dat er aan het Kanaal door Zuid-Beveland een eenheid van twaalf Noordafrikaanse soldaten tot de laatste man t gen de Duitsers vocht, is niet te controleren. In ieder geval blijkt dit niet uit de namen van 1 gesneuvelde Fransen.53' 37

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 39