Zondags Zilver in Zeeland Koen van Rooijen, Conservator Historisch Museum De Bevelanden tie bestaat vrijwel geheel uit Nederlandse kerkboeken, bijbels, gebedenboeken en missalen uit de periode 1650 tot circa 1895. Alle verzamelde boekbanden zijn voorzien van zilveren (of gouden) sluitingen. Hij verdiept zich in het gebruik van de boe ken, in de functie, herkomst en ornamen tiek van de boeksloten. Gegevens hierover wisselt hij uit met universiteiten, musea, bibliotheken en antiquaren. Hij publiceert regelmatig in nationale en buitenlandse tijdschriften op het gebied van antiek, kunst en boeken. Kerkboeken zijn gedrukte bijbels, gebe denboeken of liedbundels, die gelovigen gebruikten voor hun persoonlijke devotie en meenamen naar de kerk. Deze boeken hebben een handzaam formaat en zijn vaak versierd tot persoonlijke juweeltjes; het familiewapen of de initialen van de bezitter zijn meer dan eens verwerkt in het zilveren beslag. Elk godsvruchtig gezin gebruikte deze boeken minimaal één keer per week en hierdoor waren ze onderhevig aan slijtage. Omdat je moeilijk met een haveloos boek ter kerke kon gaan, probeerde men de slijtage tegen te gaan door de hoeken te verstevigen en er een slot op te monteren zodat het boek niet open kon vallen. Deze verstevigingen werden algauw uitgevoerd in edele metalen, vooral zilver was favoriet. Het hoekbeslag bestaat uit verschil lende losse onderdelen die op de boekband worden aangebracht. Veel kerkboekjes hebben één of twee sluitingen, aangevuld met rug- en hoekstukken en eventueel met randen of middenstukken. loewel iedereen in zijn jeugd heeft leren ingen over een meisje met een boek vol üverwerk, is er in de kunstwereld maar veinig aandacht geweest voor het zilveren eslag dat deze kerkboeken siert. Ondanks et feit dat de ornamentiek, de iconografie n de artisticiteit die edelsmeden in het oekzilver aanbrachten een mooi beeld even van alle stijlen en modes door de tijd een, is dit gebruiksvoorwerp toch aan het og van de kunstkenner ontsnapt, felukkig heeft Bernard van Noordwijk al neer dan veertig jaar een oplettend oog oor deze zilveren kleinoden. Samen met ijn echtgenote verzamelt hij beslagen oekbanden op octavo formaat. De collec- Afb. 1. Het zilveren boekbandje uit 1765. (Foto's: Historisch Museum De Bevelanden.) 39

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 41