Sommige hebben aan de bovenzijde van het boek kettingklampen. Aan de ogen of ringen werd dan een draagkoord of ket ting bevestigd, zodat het kerkboek als een handtasje kon worden meegenomen. In de negentiende eeuw kwam de enveloppeslui- ting in gebruik, met een zilveren of gouden slotje of knipje. In het kader van 2008 'Jaar van het religi eus Erfgoed', heeft Bernard van Noordwijk voor het Historisch Museum De Beve- landen te Goes een essentieel deel van de Collectie Van Noordwijk geselecteerd. Ruim zestig eeuwenoude kerkboekjes zijn er tentoongesteld, stuk voor stuk versierd met zilveren sloten en beslag. De boeken zijn op verschillende wijze geordend, bij voorbeeld op stijl; van Renaissance, via de Lodewijkstijlen, Empire, Biedermeier tot de moderne stijlen. Wanneer men de boe ken indeelt op geloof, dan valt op dat de Afb. 2. Kerkboek met zilver beslag gemaakt door Marcus Boddingius. Hij werkte van 1795 tot 1811 in Goes als zilversmid, aan de binnenkant van het slot staat de inscrip tie: J.A.K.B. Waarschijnlijk is dit Jannetje Bruinooge, een winkelierster uit Borssele, die op 29 maart 1833 op 49-jarige leeftijd overleed. protestantse boeken soms, qua versiering, niet onder doen voor die van de katholie ken. Verder zijn er boeken met bijzondere afbeeldingen. Natuurlijk met religieuze voorstellingen zoals: de kruisafneming, ver rijzenis of de aankondiging van de geboorte van Jezus op de voorkant en de kerststal en engelenkoor op de achterkant. Vaak worden de beslagdelen versierd met aller lei symbolen, bijvoorbeeld de weegschaal van vrouwe Justitia (rechtvaardigheid), de hoorn van overvloed (vruchtbaarheid), de palmtak (overwinning) of het open boek (wijsheid). Maar soms kiest men eenvou dig voor een scène uit het landleven; spit ten, begieten, maaien, oogsten, jagen, etc. Uiteraard wordt in de expositie aandacht besteed aan de Zeeuwse zilversmeden. Het werk van de Goese smeden Marcus Boddin gius, Johannes Gijsbert Roelofse, F. Jansen en de Middelburgers Jacobus Clement, Gerrit van Goethem, Gerrit en Dirk de Lange Wendels, Martinus van der Pol en Toussaint Brunei is er in al hun glo rie te zien. Het topstuk van de expositie is het zilve ren boekbandje uit 1765, een primeur voor Zeeland. Zorgvuldig bewaard in een linnen zakje is onlangs een zilveren bandje tevoor schijn gekomen, dat uniek is in zijn soort. Iconografisch is de voorstelling op het voorplat zeer zeldzaam, omdat de triniteit is uitgebeeld bij een kruisafneming. Dat komt praktisch nooit voor. De boekband bevat een Nieuw Testament, in Neder land gedrukt in de achttiende eeuw. Dit boekbandje en de Collectie Van Noordwijk is onlangs te zien geweest in het Bijbels Museum te Amsterdam, Zilvermuseum Sterckshof te Antwerpen en tijdens de Art Antiques Fair te 's-Hertogenbosch. Nu wordt het voor 't eerst getoond in onze provincie tijdens de expositie 'Zondags Zilver in Zeeland'. De tentoonstelling is tot de jaarwisseling te zien in het Historisch Museum De Bevelanden. 40

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 42